Vyresniųjų paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos ypatumai Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos ypatumai Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose
Alternative Title:
Narcotic substances’ usage prevention peculiarities in secondary and vocational schools
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2009, Nr. 3 (46), p. 82-92
Keywords:
LT
Bendrojo lavinimo mokyklos; Mokinių požiūris; Narkotikai; Narkotikų vartojimo prevencija; Prevencija; Profesinės mokyklos; Vyresnieji paaugliai.
EN
Attitude towards drug prevention; Drug preventive measures; Drugs; Elder teenagers; Older teenagers; Preventive measures; Secondary schools; Vocational schools.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti vyresniųjų paauglių narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos ypatumus Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose. Tiriamieji ir metodai. 2008 m. kovo–gegužės mėn. atlikti du vienmomenčiai tyrimai: 6 bendrojo lavinimo mokyklose ir 6 Klaipėdos miesto profesinėse mokyklose. Bendrojo lavinimo mokyklose apklausti 276 mokiniai, kurių amžiaus vidurkis – 17,65 metų, profesinėse mokyklose apklausti 268 mokiniai, jų amžiaus vidurkis – 18,4 metų. Duomenų analizei panaudota SPSS 12.0 for Windows programa. Rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad populiariausi informacijos apie narkotikus šaltiniai ir bendrojo lavinimo (BLM), ir profesinėse mokyklose (PM) yra panašūs, t. y. televizija, spauda, bendraamžiai, internetas. Mokinių pasirinkti informacijos šaltiniai rodo, jog informacija apie narkotines medžiagas gali būti neišsami, ribota ir ne visada teisinga. Didžioji dalis BLM ir PM mokinių informacijos apie narkotikų žalą gauna skaitydami lankstinukus ir per klasės valandėles, mažiau – per gydytojų paskaitas ir žiūrėdami prevencinius filmus. Vidutiniškai kiekvienas mokinys per mokymosi metus išklauso tik apie vieną gydytojų paskaitą, nors tai labiausiai mokinių pageidaujamos prevencinio darbo priemonės. Mokinių nuomone, prevenciniai narkomanijos renginiai mokyklose vyksta retai, mokiniai neturi pakankamai žinių ir socialinių įgūdžių, kurie yra reikalingi atsispirti spaudimui pabandyti narkotikų. BLM mokiniai statistiškai reikšmingai dažniau nei PM auklėtiniai mano, jog reikia tikrinti mokinių asmeninius daiktus, kad į ugdymo įstaigą nebūtų įnešama narkotikų. Gana palankiai mokiniai vertina testavimą, kaip priemonę, padedančią anksti išsiaiškinti, ar vartojami narkotikai.BLM mokiniai statistiškai reikšmingai dažniau nei PM auklėtiniai pritaria teiginiams, kad narkomanijos prevencija mokyklose yra neveiksminga, nes mokiniams trūksta žinių šiuo klausimu, mokyklų pedagogų organizuojamos priemonės apie narkotikų žalą yra neįdomios, be to, mokytojai ir mokyklos socialinis pedagogas yra labai užimti kita ugdymo veikla. PM mokiniai statistiškai reikšmingai dažniau pritarė teiginiams, kad mokyklų vadovai turėtų būti griežtesni narkotikų vartotojų ir platintojų atžvilgiu, o prevencija būtų efektyvesnė, jeigu paskaitas apie narkotikų žalą skaitytų gydytojai ir būtų dažniau demonstruojami prevenciniai (vaidybiniai ir dokumentiniai) filmai. [Iš leidinio]

ENThe aim. To analyze the peculiarities of drug preventive measures in Klaipeda’s secondary and vocational schools. The objectives. 1. To identify what are the most popular forms of drug preventive measures in secondary and vocational schools. 2. To evaluate, the attitude of students towards drugs and drug preventive measures in secondary and vocational schools. 3. To compare the peculiarities of drug preventive measures in secondary and vocational schools. Methods. Questionnaire survey was conducted among the students of secondary and vocational schools in Klaipeda city. In the quantitative analysis took part students of 6 secondary schools and of 6 vocational schools. There were anonymously interviewed 276 (17-19 years old) students of secondary and 268 (18-21 years old) students of vocational schools. Results. The results of survey have demonstrated, that the main source of information about drugs - television, magazines and friends. Other source of information about the harm of drug use is internet and teachers. The sources of information shows that information, what students get about drugs is limited and sometimes incorrect. Also, information in secondary and vocational schools are given during special lectures, using special booklets and preventive films. Only half of the students listened special lectures of medical staff about drug’s harm. On the average during school years students listened only one lecture of medical staff. Survey has demonstrated that special preventive events are very rare in secondary and vocational schools. Students of different schools type have different attitude towards preventive and disciplinary measures.Respondents of secondary schools statistically significant frequently (p<0,05) than students of vocational schools think, that drug use prevention is ineffective, because schoolchildren have not enough information about drugs harm, preventive measures are not revealing, also many teachers and social pedagogue are very busy for other practice. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83736
Updated:
2021-02-02 19:04:37
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: