Gyvenimas su senąja literatūra : žodis apie profesorių Albiną Jovaišą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimas su senąja literatūra : žodis apie profesorių Albiną Jovaišą
Alternative Title:
Life with the Ancient Literature
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 22, p. 25-52
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Darbas / Labour. Work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama profesoriaus Albino Jovaišo biografija. Kūrybingiausi profesoriaus metai prasidėjo sovietmečiu, o jis anuo metu buvo vienas iš nemažo būrio patriotiškai nusiteikusių lietuvių humanitarų, ne tiktai išsaugojusių žmogiškąjį orumą slogiais sovietinės okupacijos metais, bet ir išugdžiusių gausų būrį pedagoginei, mokslinei ir kitokiai prasmingai veiklai altruistiškai atsidavusių lituanistų. Straipsnio uždavinys – aptarti sąlygas, kuriomis Albinui Jovaišai teko dirbti, paskatas atsidėti lituanisto veiklai, jo matytą ir suvoktą tokios veiklos prasmę, regėtus naujus lituanistikos tikslus. Žvelgiant į Albino Jovaišo darbus iš XXI a. perspektyvos išsiskiria keturios reikšmingesnių jo veikalų grupės. Pirmajai priklausytų disertacija ir jos pagrindu parengta disertacija apie Liudviką Rėzą, taip pat Rėzos tautosakinių rinkinių publikacijos; antrajai – studijos Jie parašė pirmąsias lietuviškas knygas (1989), Kristijonas Donelaitis (1992), Martynas Mažvydas (1996), Mikalojus Daukša ir jo laikai (2000); trečiajai – straipsniai apie įvairiakalbę senosios Lietuvos raštiją, taip pat kurių ne kurių kitakalbės literatūros paminklų vertimai, publikuoti daugiausia Senojoje Lietuvos literatūroje, o ketvirtajai – monumentalioji Lietuvių literatūros istorija, parašyta kartu su prof. Eugenija Ulčinaite.Reikšminiai žodžiai: Biografijos; Darbų apžvalga; A. Jovaisza's biography; Review of A. Jovaisza' works.

ENThe article surveys the life and works of Professor Albinas Jovaišas (1931-2006). Albinas Jovaišas was an acknowledged historian of Lithuanian Literature, able pedagogue, one of a few executives of the Philological Faculty of Vilnius University whose activities were motivated by patriotic aspirations and by the priorities of national culture. The most important works of Albinas Jovaišas are the monograph (published in 1969) about the life, works and science activities of Königsberg University Professor Martin Ludwig Rhesa (1776-1840), articles about landmarks and creators of the literature of the Lithuanian Middle Ages and the Renaissance published in the science periodical Senoji Lietuvos Literatūra (Ancient Lithuanian Literature), and the first volume (2003) of the three-volume Lietuvių literatūros istorija (History of the Lithuanian Literature) authored together with Professor Eugenija Ulčinaitė. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8368
Updated:
2020-10-20 10:36:20
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: