Jano Kochanowskio tekstai lietuviškuose XVI-XVII a. LDK reformatų giesmynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jano Kochanowskio tekstai lietuviškuose XVI-XVII a. LDK reformatų giesmynuose
Alternative Title:
The Texts of Jan Kochanowski in 16th–17th century Lutheran hymnbooks of the GDL (Grand Duchy of Lithuania)
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 22, p. 119-142
Keywords:
LT
Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Lenkai / Poles; Literatūra / Literature; Renesansas / Renaissance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti lietuviškus garsaus Lenkijos poeto Jano Kochanovskio giesmių ir psalmių vertimus, pateiktus XVI-XVII a. LDK reformatų giesmynuose. Nors J. Kochanovskis niekada neskelbė savo protestantiškų polinkių, jo Psalmių knygos (1579) lenkiškas vertimas ir keletas jo giesmių buvo naudojamos Reformatų giesmynuose. Pirmieji žingsniai buvo žengti LDK protestantų, kurie publikavo J. Kochanovskio giesmę „Czego chzesz od nas Panie za we hojne dary“ Giesmyne, pasirodžiusiame Nieswiz`e 1563 metais. Vėliau ši giesmė buvo perspausdinta beveik visuose Reformatų giesmynuose Lietuvoje ir Lenkijoje. Pirmasis lietuviškas šios ir dar vienos Kochanovskio giesmės vertimas buvo paskelbtas Stepono Jaugelio-Telegos Giesmyne, pasirodžiusiame Kėdainiuose 1653 metais. Pirmosios J. Kochanovskio psalmės tapo LDK Reformatų repertuaro dalimi tuoj po pirmojo jo pasirodymo 1579 metais. Pirmosios aštuonios J. Kochanovskio psalmės buvo išspausdintos Reformatų giesmyne, kuris buvo publikuotas Vilniuje 1581 metais. Pirmųjų Lietuviškų psalmių vertėjas Merkelis Petkevičius, kuris paskelbė dvikalbę giesmių ir psalmių kolekciją (1598), susidedančią iš 41 psalmės, išvertė į lietuvių kalbą ir pirmąsias šešias J. Kochanovskio psalmes. Keturiolika į lietuvių kalbą išverstų J. Kochanovskio psalmių buvo įdėtos į antrąją Lietuvių reformatų giesmyną, paruoštą S. Jaugelio-Telegos Kėdainiuose. Straipsnyje taip pat aptariamas lietuviško vertimo savitumas ir analizuojami tekstiniai psalmių pasikeitimai 16-17 a.Reikšminiai žodžiai: Literatūra; Raštija; Kultūra; Giesmynai; Reformatai; Evangelikai; Lietuvos Katalikų Bažnyčia; Lenkai; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Renesansas; Hymnbooks.

ENThe aim of the article is to discuss Lithuanian translations of hymns and psalms of the famous Polish poet Jan Kochanowski, as they appear in 16th–17th century hymnbooks of the Lutheran Reformed Church in the GDL. Although J. Kochanowski never declared himself to be a Protestant, his Polish translation of a Psalter (1579) and some of his hymns were used in Lutheran Reformed Church hymnals. The first appearance of Kochanowski’s work in Protestant hymnals was in the GDL, where his hymn Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary in a Hymnal in Nieswiz in 1563. Later on this hymn was reprinted in almost all the Lutheran Reformed Church hymnals in Lithuania and Poland. The first Lithuanian translation of this hymn of Kochanowski, plus one more, appeared in Steponas Jaugelis-Telega’s Hymnal, which was published in Kėdainiai in 1653. These first two psalms of J. Kochanowski became part of the repertoire of the Lutheran Reformed Church of the GDL right after their first appearance in 1579. J. Kochanowski’s first eight psalms were published in the Lutheran Reformed Church hymnal published in Vilnius in 1581. The first Lithuanian translation of psalms, Merkelis Petkevičius, published a bilingual collection of hymns and psalms in 1598, which contained 41 psalms, translated J. Kochanowski’s six psalms into Lithuanian. Fourteen of J. Kochanowski’s psalms translated into Lithuanian were included in the second Lutheran Reformed Church hymnal published in Lithuanian by S. Jaugelis-Telega in Kėdainiai. The article also discusses the particular features of the Lithuanian translations and analyses textual changes to the psalms in the 16th–17th centuries.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8365
Updated:
2020-03-05 17:50:23
Metrics:
Views: 47    Downloads: 7
Export: