Romanowicze w Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii genealogicznych) : przyczynek do badań nad dziejami genealogii i świadomości historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Romanowicze w Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii genealogicznych) : przyczynek do badań nad dziejami genealogii i świadomości historycznej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 22, p. 143-182
Keywords:
LT
16 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry.
Summary / Abstract:

LTZbyslawas Wojtkowiakas neseniai pareiškė, ir su juo visiškai sutinku, kad, nepaisant gausios ir vis gausėjančios literatūros apie Motiejaus Strijkovskio gyvenimą ir veiklą, daug svarbių klausimų tebelieka netirti, o tie, kurie apskritai nagrinėti, neaptarti detaliau. Kitas istoriografijos trūkumas - remiamasi ne pirmaisiais Stryjkovskio kūrinių leidimais, o vėliau perleistais. Labiausiai pasigendama kritinės analizės svarbiausio Motiejaus Strijkovskio kūrinio - "Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikos". Strijkovskio darbe yra 50 nevienodos apimties vietų, kuriose pasakojama apie 8 Romanovičius. Kadangi Strijkovskio žinios apie Haličo ir Voluinės Romanovičius ne itin gilios, be to, Strijkovskis tik perpasakoja ankstesnius lenkų autorius, dabartiniam Romanovičių geneologijos žinovui Kronika neduoda nieko nauja. Tačiau ji buvo reikšminga formuojant DLK politinio ir intelektualaus elito pažiūrį. Panašu, kad šis žinių apie galingą rusų giminę, viešpatavusią žemėse, vėliau įėjusiose į LDK, populiarinimas buvo tam tikra kovos LDK elito viduje išraiška. Motiejaus Strijkovskio laikais svarbiausias buvo rusų stačiatikių ir lietuvių katalikų kilmės elito grupuočių susidūrimas. Atsižvelgiant į tai galima naujai įvertinti ir kunigaikščių Ostrogiškių giminės kilmės versiją, pateiktą Strijkovskio Kronikoje. Regis, Motiejus Strijkovskis buvo pirmasis šios giminės šaknų ieškojęs ne tarp Drucko kunigaikščių, kaip tuomet buvo įprasta, o tarp Romanovičių, kuriuos pristatė kaip tinkamus didžios giminės protėvius.Reikšminiai žodžiai: The Polish; Lithuanian; Samogitian and Russia Chronicle; Romanovichi dynasty; Genelogy; Family.

ENRecently Zbysław Wojtkowiak expressed an opinion with which I fully agree - that in spite of a vast and constantly expanding literature about life and work of Maciej Stryjkowski, many important question have not yet been studied and those that were generally treated in a rather shallow way. Another common weakness consists of references to reprints rather than to first editions but what's missing most of all is that nobody has as yet undertook a critical analysis of Stryjkowski's main work Tlic Polish, Lithuanian, Samogitian and All Russia Chronicle. Thus responding to the remark of the expert from Poznań I have decided to consecrate this paper to an analysis of texts concerning - Romanovichi (Halich - Volhynian branch of Rurikovichi) and their state as described in the above mentioned Stryjkowski's work. Selection of this evidently very particular matter results from my belief that critical analysis of the total whole should be preceded by various detailed studies of its parts. Stryjkowski's work contains some 50 various size fragments concerning 8 representatives of the Romanovichi family (Roman Mstislavich, Daniel and Vasilko Romanovichi, Lev, Roman and Shvarn Danilovichi [whom, by the way, following erroneous information given by the earlier Polish authors, Stryjkowski considered not as Daniel's son but as his nephew], Anastazia, the daughter of Mstislav (II) Danilovich and Maria Jurievna). As it turns out Stryjkowski's knowledge about Romanovichi was not particularly deep and in fact it was not extending beyond information contained in the works of earlier Polish authors. Thus from the point of view of up-to-date research on genealogy of Romanovichi dynasty the Chronicle does not add anything new, although as a phenomenon in itself they may be interesting for a researcher exploring the changes in genealogie awareness and the history of genealogy.Which brings us to a very important historiographical conclusion - in Stryjkowski's work one cannot detect any traces of him ever referring to Halich-Wolhynian Chronicle or any other related source. Yet it seams that Stryjkowski's work played a very important role in spreading the knowledge about Romanovichi among the political and intellectual elites of the Grand Duchy of Lithuania, and by the same transmitting the view about these families well rooted in Polish historical writing, contained in particular in the monumental work by Jan Długosz Annales seu Cronicae indui Regni Poloniae. It is very likely that this popularization of knowledge about the powerful Russian family ruling over the territories that were later included in the Grand Duchy under Russian dynasty was caused amongst other by the rivalry between Russian-orthodox and Lithuanian-catholic parts of the political elites of GLD which was taking place at the time of Stryjkowski's life. In this context one might also consider a new version of Ostrogski family legend contained in Tlie Polish, Lithuanian, Samogitian and All Russia Chronicle. It appears that Stryjkowski was the first ever author who attempted to trace this family roots not to princes of Druck, which was generally accepted at that time, but to Romanovichi who in any case presented themselves as ideal protoplasts for an ambitious, powerful family at the cross-roads between the orthodox and catholic faith on one hand and the Crown and the Grand Duchy on the other. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8364
Updated:
2018-12-17 11:50:36
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: