Antano Vaičiulaičio rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Vaičiulaičio rinkinys Maironio lietuvių literatūros muziejuje
Alternative Title:
Antanas Vaičiulaitis collection in Maironis‘ Lithuanian Literature museum
In the Book:
Būties harmonijos ilgesys / sudarytoja Laimutė Tidikytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 181-197
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Bibliotekos / Libraries; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Rankraščiai / Manuscripts.
Summary / Abstract:

LTMaironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune sukaupti gausūs išeivių rašytojų archyvai. Jie yra neatsiejama Lietuvos kultūros paveldo dalis, kurią privalu išsaugoti ateities kartoms. Archyvinė medžiaga kaupiama įvairiais būdais: ekspedicijų, stažuočių metu; atsiunčiama ir dovanojama rašytojų bei jų artimųjų. 2000 m. iš Vašingtono priemiesčio Bethesdos, kur buvo Antano ir Joanos Vaičiulaičių namai, į Lietuvą parvežtas rašytojo, vertėjo, literatūros kritiko, redaktoriaus, diplomato Antano Vaičiulaičio archyvas, kurį Maironio lietuvių literatūros muziejui patikėjo Joana Vaičiulaitienė. Antano Vaičiulaičio archyvinis rinkinys – rankraštynas, nuotraukos, epistoliarinė medžiaga, dokumentai memorialinė biblioteka, memorialiniai daiktai – yra neišsemiamas tyrinėjimo objektas, suteikiantis plačias galimybes įvairiais rakursais pažvelgti į klasiko asmenybę ir nuveiktus darbus. Literatūros ir kultūros turtai, sukaupti šiame archyve, padės plačiau suvokti ne tik plačiašakę Vaičiulaičio asmenybę, bet ir visos su juo susijusios XX a. literatūrinės epochos reikšmę.Reikšminiai žodžiai: Archyvinė medžiaga; Rankraščiai; Laiškai; Memorialinė biblioteka; Archival materials; Manuscripts; Correpondence; Memorial library.

ENMaironis’ Lithuanian Literature museum in Kaunas has accumulated a wealth of archives belonging to émigré writers. They constitute an indivisible part of Lithuanian cultural heritage, which must be preserved for future generations. Archival material is accumulated in a variety of ways: during expeditions, internships; it is sent and presented by writers and their relatives. In 2000, from Washington suburb Bethesda, where estate of Antanas and Joana Vaičiulaičiai was located, the archive of Antanas Vaičiulaitis, a writer, translator, literary critic, editor, diplomat, was brought to Lithuania; it was entrusted to Maironis’ Lithuanian Literature museum by Joana Vaičiulaitienė. An archival selection of Antanas Vaičiulaitis – a manuscript, photos, epistolary material, document from memorial library, memorial items – constitutes an inexhaustible research object, which confers wide opportunities to look at personality of the master and his deeds from different angles. Literary and cultural gems accumulated in this archive will help to understand in a broader perspective not only multi-faceted personality of Vaičiulaitis, but also all meanings of XX c. literary period related to him.

ISBN:
9789955698272
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8355
Updated:
2013-04-28 16:45:42
Metrics:
Views: 26
Export: