Prisijaukink kauką : Gimties ir mirties dichotomija Lauros Sintijos Černiauskaitės kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prisijaukink kauką: Gimties ir mirties dichotomija Lauros Sintijos Černiauskaitės kūryboje
Alternative Title:
Tame the Spirit: Dichotomy of Birth and Death in the Works of Laura Sintija Černiauskaitė
In the Journal:
Colloquia. 2006, 16, p. 98-120
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lauros Sintijos Černiauskaitės kūryba, siekiant atskleisti jos tekstus siejančias temines linijas, būdingus pasakojimo bruožus, kompozicines ypatybes, stiliaus motyvaciją. Pastebima, kad Černiauskaitės prozos ir poezijos stilistika laviruoja ant realumo ir siurrealumo ribos, šios dichotomijos fone iškyla archajiškai suvokiama gimties ir mirties jungtis. Jos personažai vaduojasi iš visuomenės primetamų stereotipinių moters ir vaiko vaidmenų, maištauja prieš kūno ir lyties pastovumo reikalavimą. Černiauskaitės kūrybos specifika ryškinama lyginat ją su Sauliaus Tomo Kondroto, Jolitos Skablauskaitės, Ričardo Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės tekstais.Reikšminiai žodžiai: Siurrealistinis; Realistinis; Archetipas; Laura Sintija Černiauskaitė; Realistic; Surrealistic; Archetype.

ENThe article analyses the works of Laura Sintija Černiauskaitė seeking to reveal the thematic connections uniting her texts, her characteristic style of story-telling, compositional peculiarities and stylistic motivation. It is noted that prose and drama stylistics by Černiauskaitė balance on the brink of reality and surrealism. The dichotomy acts as a background for the archaically perceived junction of birth and death. Her personages attempt to liberate themselves from publicly accepted stereotypes related to the role of a woman and a child; they revolt against the enforcement by the society of the flesh and gender fixity requirements. The peculiarity of the works by Černiauskaitė is highlighted against the context of texts by Saulius Tomas Kondrotas, Jolita Skablauskaitė, Ričardas Gavelis, and Jurga Ivanauskaitė.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8354
Updated:
2018-12-17 11:50:35
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: