Antano Venclovos literatūros kritika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Venclovos literatūros kritika
Alternative Title:
Antanas Venclova’s Literary Criticism
In the Journal:
Colloquia. 2006, 16, p. 66-80
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Antano Venclovos literatūros kritika, apimanti pirmosios Lietuvos Respublikos ir sovietinės okupacijos laikotarpius. Apibūdinamos estetinės pažiūros, kritikos metodologija, atkreipiamas dėmesys į jų raidos momentą bei tai lėmusius ideologinius veiksnius. Trumpai charakterizuojama kritikos situacija Venclovai 1925 m. pradėjus literato kelią. Kaip formalistinės analizės pavyzdys straipsnyje plačiau komentuojama jo studija apie Antano Vienuolio „Paskenduolę“, o sociologinis metodas pristatomas analizuojant diplominį darbą „Simbolizmas lietuvių lyrikoje“. Nemaža Venclovos sovietinio laikotarpio literatūros kritikos dalis buvo labiau proginio pobūdžio (jubiliejiniai rašiniai, nekrologai, prisiminimai) ir straipsnyje detaliau neaptariama. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sociologinis metodas; Formalistinis metodas; Antanas Venclova; Sociological method; Formal analysis.

ENThe article analyses Antanas Venclova’s literary criticism covering the periods of the first and the Soviet occupation of the Republic of Lithuania. It describes aesthetic attitudes and methodology of criticism focusing on the moment of evolution thereof and decisive ideological factors. A brief description of the criticism situation is provided when in 1925 Venclova started his career as a literary critic. The article gives an example of formalistic analysis by providing more elaborate comments on the study of Antanas Vienuolis’ Paskenduolė and the sociological method is introduced by analysing the thesis Symbolism in the Lithuanian Lyrics. Much of Venclova’s criticism in the Soviet period was occasional (jubilee writings, obituaries, memoirs) and is not discussed in the article.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8353
Updated:
2018-12-17 11:50:35
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: