Komparatyvistų dirbtuvėse : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komparatyvistų dirbtuvėse: recenzija
Alternative Title:
In the workshops of the comparativists
In the Journal:
Colloquia. 2006, 16, p. 121-130
Recenzuojama knyga: Literatūros ir kitų menų sąveika / parengė Rūta Brūzgienė Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 311 p.
Keywords:
LT
Rūta Brūzgienė. Literatūros ir kitų menų sąveika.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje apžvelgiami du pirmieji naujo mokslinio Lietuvių lyginamosios literatūros asociacijos žurnalo „Acta litteraria comparativa“ numeriai. Juose skelbiama 2005 metų spalį vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kultūros intertekstai“ medžiaga. Recenzijoje aptariami aktualiausi pranešimai, ryškinamos populiariausios komparatyvistinių tyrinėjimų kryptys – tapatumo klausimai, socialinių veiksnių įtakos literatūrai problemos, pokolonijnės kritikos metodo taikymo lietuvių literatūrai specifika, intermedialumo studijos. Lyginamuosius tyrimus inspiravo ir archetipiniai literatūros tipažai (Don Žuanas, Hamletas), daug tyrinėtojų dėmesio pastaruoju metu sulaukė V.Nabokovo kūryba. Pranešimai pristatomi panoramiškai siekiant parodyti, kokiame kultūros sąveikų lauke skleidžiasi šiuolaikinė literatūros recepcija. Istoriniai, politiniai, kultūrologiniai, socialiniai, vaizduojamojo meno, muzikos, kino kontekstai kuria referencinį lauką, kuriame literatūra iškyla kaip įvairių idėjų mediatorė. Skirtingi analizės būdai ir požiūrio taškai aptariamose komparatyvistinėse studijose yra svarbūs pavyzdžiai, praturtinsiantys tolesnius lyginamosios literatūros ir kultūros tyrinėjimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komparatyvistikos tyrinėjimai.

ENThis review takes a look at the first two issues of Acta litteraria comparativa, the new scholarly journal of the Lithuanian Comparative Literature Association. In these two issues are the proceedings of the international academic conference Cultural Intertexts, which took place in October 2005. The reviewer discusses the most relevant reports, which focused on popular directions in comparativist research: questions of identity, the influence of social factors on literary issues, the specifics of applying post-colonial methods of criticism to Lithuanian literature and cross-media studies. Comparative studies in the journal were inspired by archetypal literary figures such as Don Juan and Hamlet, with much recent research being focused on the work of V. Nabokov. The reports adopted a panoramic view, seeking to show how the reception of contemporary literature takes place in a field of mixed cultural influences. Literature enters as a mediator of ideas into a referential field of historical, political, culturological, social and artistic (visual art, music, film) contexts. The diverse methods of analysis and different points of view in the comparativist studies discussed are important examples that will serve to enrich further research in the field of comparative literature and culture.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8352
Updated:
2018-12-17 11:50:35
Metrics:
Views: 8
Export: