Meilės vizija Antano Vaičiulaičio romane "Valentina "

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meilės vizija Antano Vaičiulaičio romane "Valentina "
Alternative Title:
Love vision in the novel of Antanas Vaičiulaitis "Valentina"
In the Book:
Būties harmonijos ilgesys / sudarytoja Laimutė Tidikytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 51-60
Keywords:
LT
Vaičiulaitis; Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje stengiamasi pažvelgti į Vaičiulaičio "Valentiną" naratyvo semantikos požiūriu, pabandyti išryškinti būdingus Vaičiulaičio romane išskleistos meilės vizijos bruožus. Romane išskleista meilės vizija nušviečiama koncentruojant dėmesį į tris esminius parametrus: į personažus, kurių meilė vaizduojama; į meilės istoriją, kuri jungia šio jausmo nulemtus išgyvenimus, įvykius ir realijas;, į meilės faktūrą, kurią sudaro atitinkamos scenos, epizodai, motyvai, vaizdiniai, įvairūs kiti meilės vizijos poetinę raišką žiedžiantys reikšmių formantai ir ženklai. Vaičiulaitis Antano ir Valentinos charakteriais užfiksavo teigiamuosius XX a. 4-ojo dešimtmečio lietuvių jaunuomenės bruožus, sveikos ir veiksmingos pasaulėžiūros konceptą, kurį savo veikaluose buvo išpuoselėję Vydūnas, Jurgis Matulaitis, Stasys Šalkauskis ir kt. Antrojo pasaulinio karo metais ir vėliau tą konceptą perėmė, modifikavo ir toliau plėtojo išeivijos intelektualų karta - Antanas Maceina, Juozas Girnius, Algirdas Julius Greimas, Vytautas Kavolis. Kai Vaičiulaičio romanas išvydo dienos šviesą, jo veikėjai Antanas ir Valentina daugelio skaitytojų buvo suvokti kaip ateinantys naujos - šviesesnės ir laimingesnės - Lietuvos kūrėjai. Tai liudijo jų dvasinės savybės - jautrumas ir palankumas žmonėms, svajonės, sumišusios su realybės jausmu, jaunystės veržlumas ir grožis, atsakomybė gyvenimui. Vaičiulaičio meilės vizija, įsigilindama ir subtiliai perteikdama idealistinės meilės psichologiją, lietuviškąjį sąmoningumą kilstelėjo iki didesnės jausmų kultūros, subtilesnio asmeniškumo, ji išplėtė meilės suvokimo ir vaizdavimo ribas.Reikšminiai žodžiai: Vaičiulaitis; Romanas; Naratyvas; Modernumas; Meilė.

ENIntentionalism and poetic expression in the novel of Antanas Vaičiulaitis Valentina (1936) are discussed in the article. An individual is not capable of managing his forces of consciousness - the logic of the semantic narration suggests. Obstacle for happiness is an unpredictable and overpowering inconsistence of the irrational nature of a human being. On the other side, love poetized by the writer is not free - it is subjected to moral solutions. Valentina unfurled new possibilities of perception and impersonation of love in the Lithuanian literature. [From the publication]

ISBN:
9789955698272
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8345
Updated:
2013-04-28 16:45:36
Metrics:
Views: 15
Export: