Study of open software as environmentals and tools for e-learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Study of open software as environmentals and tools for e-learning
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 164-169
Keywords:
LT
Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning.
Summary / Abstract:

LTAtviros programinės įrangos kūrimo ir platinimo problemos tampa vis aktualesnės besikuriančiai globaliai informacinei visuomenei. Pasaulyje kasmet sukuriama vis daugiau ir daugiau atvirųjų programų. Iš kadaise sukurtos operacinės sistemos Linux išaugo visa grupė jos atmainų ir specializuotų programų. Šiandien beveik kiekvienai komercinei programai atsiranda alternatyvi atviroji programa. Pasaulyje pripažįstamas atvirasis raštinės paketas OpenOffice.org. plačiai naudojamasi naršykle Mozilla, kurios atmainų taip pat daugėja. Kuriamos atvirosios mokomosios programos. Atviroji programinė įranga labai svarbi priemonė švietimui. Straipsnyje bandoma aprašyti atvirosios programinės įrangos naudojimo bendrojo lavinimo mokyklose ypatumus, problematiką. Straipsnio tikslas – įvertinti atvirųjų programų padėtį Lietuvos bendrojo ugdymo kontekste. Remiamasi duomenimis, kurie gauti atlikus tyrimą „Atvirasis kodas švietime“ (Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymas). Atvirųjų programų tyrimas iš esmės vyko dviem kryptimis: 1) buvo analizuojami straipsniai ir dokumentacija atvirųjų programų klausimais, įvertintos kompiuterių programos, jų lokalizuotumo lygis, sąsajos kokybiškumas ir pan. 2)buvo atlikta anketinė apklausa – Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų tyrimas. Visa tai trumpai perteikiama straipsnyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atviros mokymosi aplinkos ir programos; Nuotolinis mokymas; The open software as environments; E-learning.

ENThe problems of creating and distributing open source software become increasingly more relevant, as global informational society continues to advance. Every year, worldwide, there are more and more open source programs created. Long ago created Linux operation system evolved into a whole group of differentiated and specialized programs. Today, for almost every commercial program there is an equivalent open source alternative. Open source office package OpenOffice.org is recognized through the world, web-browser Mozilla, whose variations quickly multiply, is also widely used. Open source educational programs are being created. Open source software is very important tool for education. The article attempts to examine specific features, issues related to utilization of open source software equipment in general education schools. The aim of the article – to assess the situation of open source programs in the context of Lithuania’s general education. The research incorporates data obtained from the survey “Open source in education” (commissioned by the Ministry of Education and Science). The research of open source software extended in two directions: 1) the article analyzed articles and documents on issues related open source software, evaluated computer software, possibility of locating them, quality of connections and so on. 2) there was performed a questionnaire-based survey of Lithuania’s general education schools. All this information is concisely provided in the article.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8335
Updated:
2018-12-20 23:07:16
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: