Tverai. Bažnyčios istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tverai. Bažnyčios istorija
Alternative Title:
Tverai: history of church
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tverų bažnyčios istorija; Steigėjas Elijas Ilgovskis; Klebonas Jonas Romanas Paškevičius; Klebonas Juozapas Nonevičius; Stebuklingas Švč. Mergelės Marijos paveikslas; History of Tverai church; Founder Elijas Ilgovskis; A priest John Roman Pashkievich; A priest Joseph Nonevich; A miracle painting of the St. Virgin.
Keywords:
LT
Stebuklingas Švč. Mergelės Marijos paveikslas; Tverų bažnyčios istorija.
Summary / Abstract:

LTTverų bažnyčios istorija - tai tipingas pamaldžios intencijos pavyzdys, kuomet mažam, bet malonėmis garsėjančiam paveikslėliui pastatomas visas bažnyčios pastatas. Tverų bažnyčia įrengta XVII a. pradžioje ir sutapo su Katalikų Reformos metu Žemaitijoje steigtų naujų bažnyčių banga. Pastato įrengimo ir parapijos steigimo iniciatyva priklauso Tverų tijūnui Elijui Ilgovskiui. Kaip liudija jo 1618 m. fundacija, intencijos buvusios pamaldžios, besirūpinant vietinių gyventojų religiniais poreikiais. Jis padovanojo ir stebuklingą Švč. M. Marijos paveikslėlį, kuris lieka ir tiesioginė visų ketverių Tverų bažnyčių sąsaja. Antroji bažnyčia pastatyta 1670 m., o trečioji po gaisro 1741 m. Būtent iš XVIII a. vidurio išlikę vertingiausi barokiniai interjero fragmentai. Paskutinį kartą bažnyčia perstatyta pačioje XIX a. pabaigoje. Tverų bažnyčios meno istorijoje galima išskirti keletą specifinių bruožų. Bažnyčios interjero fragmentai (altoriai presbiterijoje, kai kuri tapybos dalis) likę nuo bažnyčios statybos XVIII a. viduryje, o tai neabejotinai nurodo jų vertę. Didžiojo altoriaus paveikslo siužetas susiformavo dar XVII a. ir tradicijos veikiamas išlikęs iki šių dienų. Malonėmis garsaus paveikslėlio gerbimas išliko bažnyčioje nuo pat XVII a. pradžios iki šių dienų. [Iš leidinio]

ENThe history of the Church of Tverai is a typical example of a worshiping institution, when a church is built for a small, but a well-known painting. The Tverai Church was built at the beginning of the 17th century and coincided with a new wave in church constructions influenced by the Catholic Reform. The construction of the church and establishment of the parish was initiated by Elijas Ilgovkis, the tivunus of Tverai. As his foundation of 1618 testifies, his intensions were religious, i.e. his was concerned with fulfilling religious demands of local inhabitants. He was the one who donated the picture of the Holy Virgin Mary to the church, which continues to unite all the four churches in Tveriai. The second church was built in 1670, and the third was built after the fire in 1941. The 18th century constructions have the most valuable fragments of the baroque interior. The last reconstruction of the church took place in late 19th century. Several specific characteristics of the art history of the church of Tveriai can be highlighted. Interior fragments of the Church (altars, some paintings) were left from the construction of the Church in the mid-18th century, what undoubtedly indicates their value. The plot of the major altar painting was formed back in the 17th century and managed to preserve up to the present day. The worshipping of the painting of the Church has continued up to the present day.

Related Publications:
Kryžiaus kelias bažnyčių šventoriuose XVIII a. pab. - XX a. pr / Asta Giniūnienė. Kultūros paminklai. 2009, 14, p. 152-165.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/833
Updated:
2020-09-13 16:56:48
Metrics:
Views: 44    Downloads: 3
Export: