Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą" : ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą": ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)
Publication Data:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.
Pages:
266 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: 20 amžius; Lenkijos istorija; Vilnius; Torunė; Gyventojai; Karas; Lithuanian XX c. history; The Poland XX c. history; Vilnius; Torun; The Population; War.
Contents:
Wstęp— Rozdział 1. Wileńszczyzna w okresie drugiej wojny światowej — Rozdział 2. Organizacja i przebieg ekspatriacji — Rozdział 3. Z Wilna do Torunia — Rozdział 4. Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w powojennymToruniu. Wybrane aspekty — Rozdział 5. W poszukiwaniu mieszkań — Rozdział 6. Rekompensata za mienie pozostawione — Rozdział 7. Relacje ekspatriantów z mieszkańcami Torunia — Zakończenie — Aneks nr 1. Struktura narodowościowa Wilna w latach 1931-1944 — Aneks nr 2. Sprawozdanie konwojentów pierwszego transportu z większąliczbą pracowników Uniwersytetu Stefana Batorego z 9 maja 1945 roku — Aneks nr 3. Relacja jednego z uczestników transportu teatralnego z 30 maja 1945 roku — Aneks nr 4. Sprawozdanie konwojenta transportu uniwersyteckiego z lipca 1945 roku — Aneks nr 5. Wykaz pracowników naukowych i personelu administracyjnego Uniwersytetu Stefana Batorego przebywających na terenie miasta Torunia(stan z 21 lipca 1945 roku — Aneks nr 6. Spostrzeżenia dr. Stefana Burhardta na temat stosunków wilnianz torunianami w 1945 roku — Aneks nr 7. Wykaz ekspatriantów przybyłych z Wilna i zatrudnionych w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Toruniu z 5 listopada 1945 roku — Aneks nr 8. Lista mieszkańców bloku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 7 w Toruniu z 1 stycznia 1949 roku — Aneks nr 9. Spis zidentyfikowanych i objętych obserwacją przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego ekspatriantów z Wileńszczyzny osiedlonych w Toruniu w latach 1945-1948 — Wykaz skrótów — Wykaz tabel — Bibliografia — Indeks osobow.
Keywords:
LT
20 amžius; Gyventojai / People. Population; Karas; Lenkijos istorija; Torunė.
EN
Lithuanian XX c. history; Poland XX c. history; Population; Torun; War.
ISBN:
9788323142478
Related Publications:
Działalność Stowarzyszenia Grona Nauczycielskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1923-1939). Zarys problemu / Władysława Szulakiewicz. Studia Paedagogica Ignatiana. 2020, vol. 23, no 2, p. 59-74.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83239
Updated:
2021-01-17 13:38:38
Metrics:
Views: 12
Export: