Gabumų ir poreikių dialogas: asmenybės muzikinio ugdymo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gabumų ir poreikių dialogas: asmenybės muzikinio ugdymo modelis
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 85-90
Keywords:
LT
Australija (Australia); Lietuva (Lithuania); Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTMuzikinio ugdymo problemas šiuolaikiniame pasaulyje rodo akademinės muzikos poreikio mažėjimas ir masinės kultūros plėtojimas. Meninio ugdymo reformų idėjos Europoje, Australijoje bei Amerikoje tapo aktualios ir Lietuvoje. Jų tikslas – pakelti muzikos ir kitų menų prestižą mokykloje, įrodyti meninio ugdymo svarbą asmenybės formavimuisi ir suteikti galimybes muzikos vertybes patirti visiems. Straipsnyje nagrinėjama muzikinių gabumų ir muzikalumo problema, muzikos suvokimo ir mokymo ypatumai, asmenybės santykio su muzika aspektai, aktualūs muzikos pedagogikai. Pagrindinė mintis yra ta, kad muzika yra pažįstama klausa. Muzikos neįmanoma pažinti neišmokus jos klausytis ir išgirsti. Todėl muzikos pažinime vienu svarbiausių momentų turėtų tapti muzikinės klausos lavinimas ir žmogaus prigimtinių klausos galimybių plėtimas. Asmenybės muzikinio ugdymo modeliu šiandien turėtų remtis ne mokymo programomis, sutelktomis į žinias apie muziką, bet į mokinio asmenybę, jo gabumus ir poreikius, siejamus su aktyvia muzikavimo praktika – klausymu, dainavimu, grojimu. Pedagogika, grindžiama konkrečioje veikloje nepritaikomomis žiniomis ar įgūdžiais šiandien nefunkcionali. Remiantis švietimo reformos siekiais ir humanistinėmis ugdymo tendencijomis, modeliuojama asmenybinio muzikinio ugdymo schema, kurioje iškeliami muzikos klausymo prioritetai, siejami su asmenybės gabumais ir poreikiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muzikinis ugdymas; Gabumai; Muzikinė klausa; Issues of musical education.

ENDialogue between talents and needs: model of a person’s musical education Problems of musical education in today’s world are indicated by the diminishing need for academic music and development of mass culture. Ideas of reforms of art education in Europe, Australia and America have become topical in Lithuania as well. Their aim is to improve the prestige of music and other arts in school, prove the importance of art education to formation of personality and enable everyone to experience musical values. The article discusses the problem of musical abilities and musicality, peculiarities of musical perception and teaching, aspects of personal relation with music that are topical to music pedagogy. The main idea is that music is recognized by hearing. Music cannot be recognized without learning to listen and hear it. Therefore, education of an ear for music and development of a person’s inborn possibilities of hearing should become key moments in recognition of music. The model of personal musical education today should not be based on musical programmes focused on knowledge about music but on the student’s personality, his talents and needs linked with active musical practice – hearing, singing and playing instruments. Pedagogy based on knowledge that cannot be applied in a specific field of activities has lost its functionality. Based on aims of the educational reforms and humanistic tendencies of education, a scheme of personal musical education is proposed, accentuating priorities of listening to music that are linked with personal talents and needs.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8323
Updated:
2018-12-20 23:07:15
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: