Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) patirtys, ugdant vaikų atsparumą vartotojiškumui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvų (globėjų) patirtys, ugdant vaikų atsparumą vartotojiškumui
In the Journal:
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiandienos vaikai jau nuo ankstyvojo amžiaus veikiami vartotojiškos kultūros, kurioje jie "priversti" gyventi. Vartotojiškumo, negebėjimo kritiškai vertinti reklamos ar kitų vartotojiškumo elementų problema vaiko interesams atstovaujančių mokslininkų nekvestionuojama, tačiau pastebima, kad dalis visuomenės vartotojiškumo ir jo padarinių problema nelaiko. Stokojama priešmokyklinio amžiaus vaiko, kaip kritiško vertintojo ir kompetentingo reklamos vartotojo, ugdymo(si) technologijų, edukacinio potencialo išnaudojimo, pasigendama praktinių rekomendacijų, susijusių su vaikų atsparumo vartotojiškumui, ugdymu. Straipsnyje pristatoma integrali priešmokyklinio amžiaus vaikų atsparumo vartotojiškumui ugdymo(si) tyrimo dalis, pateikiami 2013 m. kovo-balandžio mėnesiais atlikto tyrimo, kurio tikslas - atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikus auginančių suaugusiųjų patirtis, ugdant vaikų atsparumą vartotojiškai kultūrai, rezultatai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsparumo ugdymas; Priešmokyklinis amžius; Reklama; Vaikas; Vartotojiškumas; Advertising; Child; Consumerism; Immunity building; Preschool age; Resilience building.

ISSN:
2538-7057
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83074
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 27
Export: