Studentų tinklininkų šoklumo rezultatų ir kūno masės komponentų kaita parengiamuoju laikotarpiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų tinklininkų šoklumo rezultatų ir kūno masės komponentų kaita parengiamuoju laikotarpiu
In the Journal:
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - išanalizuoti studentų tinklininkų šoklumo rezultatų ir kūno masės komponentų kaitą parengiamuoju laikotarpiu. Tyrimo metodai ir organizavimas. Tiriamąją imtį sudarė Lietuvos sporto universiteto studentų vyrų tinklinio komandos tinklininkai (n = 14), rungtyniaujantys Lietuvos čempionate ir studentų lygoje. Tiriamųjų amžiaus vidurkis 21,5 ± 2,0 metai. Tyrimas buvo vykdomas 6 pasirengiamojo etapo savaites. Pirmą savaitę ir pasibaigus 6 savaičių trukmės parengiamajam laikotarpiui, buvo išmatuota tinklininkų: kūno masės indeksas (KMI) riebalinė (kg), liesoji kūno masė (kg), raumeninė masė bei kūno masė (kg). Šoklumo testavimas buvo atliekamas kiekvieną parengiamojo laikotarpio savaitę (visas 6 savaites). Šuoliai buvo atliekami prieš treniruotę atlikus 5-10 minučių pramankštą. Ugdomojo eksperimento metu per kiekvienas tinklininkų pratybas buvo taikyta šoklumo ugdymo programa. Apskaičiuoti matuojamų rodiklių aritmetiniai vidurkiai, standartiniai nuokrypiai (SD), vidurkių skirtumo reikšmingumui vertinti naudotas Mano-VitnioVilkoksono kriterijaus analogas priklausomoms imtims. Skirtumas laikomas reikšmingu, jei p <0,05.Tyrimo rezultatai parodė, kad išmatavus sportininkų riebalinę (kg), liesąją kūno mases (kg) bei kūno svorį (kg), prieš ir pasibaigus 6 savaičių trukmės pasirengimo laikotarpiui, buvo užfiksuota, kad šie rodikliai patikimai nepasikeitė (p >0,05). Riebalinė masė (kg) prieš pasirengiamąjį laikotarpį buvo 9,6 ± 6,4 kg, pasibaigus – 9,1 ± 5,6 kg (p >0,05). Liesoji kūno masė prieš 70,3 ± 7,5 kg, po – 70,4 ± 7,5 kg (p >0,05), svoris taip pat nepakito - prieš pasirengimo varžyboms etapą sportininkai svėrė 79,9 ± 11,1 kg, pasibaigus - 79,4 ± 10,3 kg (p >0,05). Lyginant šuolio su mostu ir be mosto rezultatus matyti, kad jų rezultatai patikimai skyrėsi (p <0,05). Šuolio su mostu rezultatai turėjo patikimai reikšmingą pokyti tarp pirmos ir penktos savaitės (p <0,05). Išvados. Nustatyta, kad pasirengimo varžyboms laikotarpis neturėjo reikšmingo poveikio sportininkų kūno masės komponentams (p <0,05). Pasirengimo varžyboms laikotarpis turėjo reikšmingos įtakos šoklumo rezultatams. Šuolio su mostu rezultatas buvo, patikimai didesnis, lyginant pirmosios ir penktosios savaitės reikšmes (p <0,05). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūno masė; Kūno masės komponentai; Parengiamasis periodas; Tinklininkai; Tinklinis; Šoklumas; Šuolis; Body composition; Body weight components; Jump; Jump performance; Preparatory period; Volleyball.

ISSN:
2538-7944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83047
Updated:
2021-02-02 19:04:24
Metrics:
Views: 17
Export: