"Tautosakos darbams" apie "Tautosakos darbus": žvilgsnis iš šalies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tautosakos darbams" apie "Tautosakos darbus": žvilgsnis iš šalies
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2006, 32, p. 308-311
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatomi du Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidžiamo žurnalo "Tautosakos darbai" tomai - XXII (XXIX) ir jubiliejinis XXX. Primenamos leidinio ištakos, sudarytojai, bendroji leidinio struktūra. Toliau pristatomos kiekvieno tomo pagrindinės straipsnių temos ir apžvelgiami, recenzentės nuomone, įdomiausi ir aktualiausi šiuose tomuose publikuoti darbai. XXII (XXIX) tomo pagrindinė tema -pasakotojas, pateikėjas ir tautosakos atlikimo situacija. Šiame tome gręžiamasi į tautosakos saugotojus - nuo dėmesio pateikėjams istorijos iki prisiminimų apie garsiąsias dainininkes (Oną Bluzmienę, Anelę Čepukienę, Kristiną Skrebutėnienę). XXX tome vyrauja profesoriaus Kazio Grigo atminimui susibūrusių pasaulio paremiologų balsai. Šiame tome yra net septynios užsienio autorių publikacijos ir šeši lietuvių folkloristų tyrinėjimai. Abu "Tautosakos darbų" tomus susieja Lietuvos tautinių mažumų tradicijų palikimo fiksavimo problema, kilusi iš senos nuostatos, kad būtina rinkti ir įvairiakalbį Lietuvos (Vilniaus krašto) folklorą. Recenzijos autorė pripažįsta, jog aptariami leidiniai yra nepaprastai įdomūs ir vertingi, taip pat akademiškai ambicingi - straipsniai publikuojami originalo kalbomis. Pabaigoje pateikiama trumpa "Tautosakos darbų" ir Latvijos literatūros, folkloro ir meno instituto periodinio leidinio "Letonica" XIII tomo lyginamoji analizė, taip pat išsakomas siūlymas "Tautosakos darbus" publikuoti ir skaitmeninėje erdvėje.

ENThe review presents two volumes, No 22 (29) and the Anniversary No 30, of Lithuanian literature and folklore magazine The Folklore Works (Tautosakos darbai). It memorises the sources, the initiators, and the structure of the publication. Then, it presents the main subjects of each volume and reviews the most interesting and relevant, on the opinion of the reviewer, articles. The main subject of Volume No 22(29) combines the teller, the presenter, and the folklore situation. This volume turns to the keepers of the folklore: from the attention to the history of the presenters to the memories about famous singers (Ona Bluzmienė, Anelė Čepukienė, and Kristina Skrebutėnienė). Volume No 30 is pervaded with thoughts of paremiologists of the world joint for the memory of professor Kazys Grigas. This volume presents seven publications of foreign authors and six studies of Lithuanian folklorists. Both volumes of The Folklore Works have one common subject, i.e. the problem of collecting the folklore heritage of national minorities which remained from the old attitude that it is necessary to collect multilingual Lithuanian (Vilnius region) folklore. The author of the review admits that the publications discussed are extremely interesting, valuable, and academically ambitious; the articles are published in original languages. In the end, she presents the comparative analysis of The Folklore Works with Letonica, a periodical publication of Latvian Literature, Folklore, and Art Institute, Volume No 13, and delivers a suggestion to publish The Folklore Works in digital media too.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8304
Updated:
2018-12-17 11:40:13
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: