Global impact of Erasmus exchange students for Lithuania: when its success can be named

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global impact of Erasmus exchange students for Lithuania: when its success can be named
Alternative Title:
Įvairiapusis Erasmus studentų mainų poveikis Lietuvos ekonominiam augimui. Kada galime teigti, kad jis yra sėkmingas?
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2015, vol. 14, no. 2B (35B), p. 534-547
Keywords:
LT
Bolonijos procesas; Erasmus programa; Galimybės; Mainų studentai; Studentų mainai; Sėkmė.
EN
Bologna Process; Erasmus Program; Exchange students; Possibilities; Success.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra nustatyti, kokie Erasmus studentų mainų veiksniai daro įtaką sėkmingam Erasmus programos įgyvendinimui. Aiškinamasi, kokią naudą, jais remiantis, galima identifikuoti Lietuvai. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės literatūros ir statistinių duomenų apžvalga bei analize, Bolonijos proceso ir Erasmus programos dokumentais, jų įgyvendinimo atvejų studijomis. Straipsnyje siekiama atskleisti sėkmės sampratą: apžvelgus filosofinį, ekonominį ir edukacinį požiūrį į sėkmę; nusakius Erasmus studentų mainų sėkmę Bolonijos ir Erasmus programos kontekste; atskleidus, kokią ekonominę reikšmę ir kokią naudą teikia Erasmus studentų mainai Lietuvai. [Iš leidinio]

ENThe purpose of this article is to determine what factors of the Erasmus Exchange Programme influence its success. On the basis of these factors, the benefits for Lithuania are identified. The paper is based on the review and analysis of scientific publications and statistical data, Bologna Process and Erasmus Programme documents as well as Erasmus Exchange case studies The aim of the paper is to reveal the concept of success with philosophical, economic and educational approach, the success of Erasmus students in the context of the Bologna Process and Erasmus Programme, the importance and benefits of the Erasmus exchange for Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82916
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 65
Export: