Lietuvos kelių programos finansavimo poreikis ekonomikos augimo sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kelių programos finansavimo poreikis ekonomikos augimo sąlygomis
Alternative Title:
Need of Lithuanian roads program funding at economic growth conditions
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekonominis augimas; Finansavimo modelis; Kelių plėtros programa; Kelių programa; Lietuva; Rinkos ekonomika; Tranzitiniai keliai
EN
Economic growth; Financing model; Lithuania; Market Economy; Road program; Roads development program; Transit routes
Summary / Abstract:

LTGerėjant šalies makroekonominiams rodikliams, keičiantis gyventojų tankumui ir vis daugiau kalbant apie žalos aplinkai padarinius, atsiranda problemų finansuojant naujas infrastuktūras. Straipsnyje parodomi Lietuvos kelių programos finansavimo šaltiniai, nagrinėjama kelių apmokestinimo tvarka, pateikiami mokesčio už kelius ėmimo kitose ES valstybėse narėse būdai ir įvertinama šio mokesčio fiskalinė reikšmė Lietuvoje 2009-2011 metais. [Iš leidinio]

ENWhile country‘s economic indicators are improving, population density is changing and more attention are being given to environmental damage, problems appear when funding new infrastructures. The article reveals Lithuanian roads program funding sources, examines roads tax regime, describes road taxation methods in others EU countries, and assesses fiscal value of this tax in Lithuania in 2009-2010 year period. [From the publication]

ISSN:
2029-2805, 2029-2813
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82872
Updated:
2020-07-28 20:31:11
Metrics:
Views: 3
Export: