Jaunimo įsidarbinimo galimybių darbo rinkoje analizė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo įsidarbinimo galimybių darbo rinkoje analizė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kontekste
Alternative Title:
Analysis of the youth employment opportunities at the labour market in the context of the workforce supply and demand
In the Journal:
Keywords:
LT
Nedarbas / Unemployment; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTProblemos, su kuriomis susiduria jaunimas norėdamas įsidarbinti ir sėkmingai išlikti bei konkuruoti darbo rinkoje, buvo ir yra ypač aktualios visuomenės gyvenime. Kokią profesiją pasirinkti? Kur studijuoti? Ar po studijų rasiu darbą ir sėkmingai įsiliesiu į darbo rinką? Su tokiais klausimais susiduria kiekvienas jaunas žmogus. Tačiau kad ir kokie būtų jaunų žmonių lūkesčiai, jų įsidarbinimo galimybės ir padėtis labai priklauso nuo darbo vietų skaičiaus ir norinčiųjų bei galinčiųjų dirbti samdos pagrindais santykio darbo rinkoje. Todėl norint sėkmingai įsilieti į darbo rinką reikia įvertinti ne tik savo asmeninius interesus (pvz., kokia veikla įdomiausia) ir gebėjimus, bet ir tokį svarbų veiksnį kaip nuolatinė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos kaita. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo jėgos paklausa; Darbo jėgos pasiūla; Darbo jėgos pasiūla ir paklausa; Darbo rinka; Jaunimo nedarbas; Užimtumas; Įsidarbinimo galimybės; Employment; Employment opportunities; Labor demand; Labor market; Labor supply; Labor supply and demand; Youth unemployment.

ENThe problems which are faced with by the youth in order to get employed and successfully survive and compete in the labour market was and still exist in the life of the active society. Which profession to choose? Where to study? Will successfully find a job and get entered into the labour market after the graduation? Every young person faces with such questions. However, it does not matter what expectations people have, their employment possibilities and situation mostly depend on proportion the labour market of the vacancies and candidates who want to and are able to work. Thus, in order to join successfully into the labour market it is important both: to evaluate yourself as a person interests (which field is the most interesting?) and abilities, and also such an important factor like permanent labour supply and need’s fluctuation. [From the publication]

ISSN:
2029-2805; 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82803
Updated:
2020-07-28 20:31:10
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: