O значении Киева в составе Великого княжества Литовского

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
O значении Киева в составе Великого княжества Литовского
Alternative Title:
About the significance of Kiev in the Grand Duchy of Lithuania
Keywords:
LT
Kijevas; Miestai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Kijevo reikšmė LDK. Jis suvokiamas kaip ekonominis ir politinis valstybės centras. Straipsniu siekiama nustatyti, kaip buvo suvokiamas Kijevas LDK valdovų ir parodyti jo, kaip vieno iš didžiausių miestų anų laikų valstybėje, tikrąją padėtį. XIV a. Kijevas tapo diplomatinio ir politinio karo tarp augančios Lietuvos valstybės ir Aukso Ordos objektu. Pradiniame integracijos etape Kijevas buvo menkai apsaugotas nuo Ordos antpuolių, todėl jautė jų politinę ir ekonominę įtaką. LDK sudėtyje XV a. Kijevas buvo laikomas kultūriniu ir ekonominių centru, o taip pat didesnės karinių pajėgų dislokacijos vieta, todėl jis tapo svarbiausiu strateginiu objektu valstybės pietryčiuose. Nepaisant artimų giminystės saitų su LDK valdovais, Kijevas ilgai negavo Magdeburgo teisių. Tai nutiko, greičiausiai, dėl savotiškos politinės ir ekonominės anų laikų padėties. Tik 1514 m. Kijevas gavo Magdeburgo teises, kurias vėliau tvirtindavo visi LDK valdovai. Pradiniame integracijos etape Kijevas nebuvo ir vizitacijų miestų. Galbūt, priežastis tam buvo artimi Kijevo kunigaikščių giminystės ryšiai su valdovu, kas sudarydavo sunkumu vizituojančiam asmeniui. Kita priežastimi galima laikyti baimę atsidurti periferijoje, toli nuo saugaus valstybinio branduolio, dažnai puldinėjamose totorių teritorijose. Įėjus į LDK sudėtį, Kijeve pagreitėjo prekybiniai ryšiai, pagyvėjo monetizacijos procesas, atsirado palankesnė kultūrinių ir ekonominių ryšių padėtis.

ENThe article analyses the significance of Kiev for the Grand Duchy of Lithuania. Kiev is considered to be the economic and political centre of the state. The article seeks to define the perception of Kiev by the rulers of the Grand Duchy of Lithuania and to present its actual status as one of the major city in the then state. In the 14th century Kiev became the object of the diplomatic and political war between the emerging state of Lithuania and the Golden Horde. In the first stage of the integration Kiev was poorly protected from the attacks of the Golden Horde, thus it was greatly influenced by the Horde’s politics and economy. Kiev was the cultural and economic centre of the Grand Duchy of Lithuania in the 15th century. It was also the dislocation place of military forces of the Grand Duchy. Those were the reasons Kiev became the most important strategic object in East south territories of the Duchy. Despite close family relations with rulers of the Grand Duchy of Lithuania, Kiev did not adopt the Magdeburg law for a long time. It was most probably due to its peculiar political and economic situation of those times. Only in 1514 did Kiev adopt the Magdeburg law, which was later adopted by all the rulers of the Grand Duchy of Lithuania. Kiev was not the city of visitations at the first stage of its integration. Maybe this fact was influenced by close family relations of dukes of Kiev with the ruler, what created difficulties for a visitating person. The other reason could be the fear to live in the periphery attacked by Tartars, far away from the safe core of the state. After the annexion to the Grand Duchy of Lithuania, Kiev's trade relations gained speed. It became more attractive for cultural and economic relations.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8265
Updated:
2013-04-28 16:44:49
Metrics:
Views: 2
Export: