Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų įtaka ekonomikos augimui
Alternative Title:
Impact of foreign direct investment on economic growth
Keywords:
LT
Tiesioginės užsienio investicijos; Ekonomikos augimas; Ekonomikos augimo veiksniai; Koreliacinė regresinė analizė
EN
Foreign direct investment; Economic growth; Factors of economic growth; Correlation regression analysis
Summary / Abstract:

LTDaugelyje šalių tiesioginių užsienio investicijų (toliau – TUI) pritraukimas ženkliai prisideda prie verslo plėtros ir yra vienas pagrindinių ekonomikos augimo veiksnių. Dėl šios priežasties, šis straipsnis analizuoja tiesiogines užsienio investicijas ir straipsnio tikslas – įvertinti TUI įtaką Lietuvos ekonomikos augimui. Tikslui pasiekti yra iškelti tokie uždaviniai: pagrįsti TUI įtaką ekonomikos augimui, aprašyti TUI įtakos ekonomikos augimui duomenų analizės metodus ir nustatyti ryšį tarp TUI ir ekonomikos augimo, naudojant empirinius tyrimo metodus. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, koreliacinė analizė ir daugialypė regresinė analizė. Gauti rezultatai parodė, kad TUI tiesiogiai prisideda prie ekonomikos augimo per didesnį kapitalą ir naujesnes technologijas. [Iš leidinio]

ENIn many countries, the attraction of foreign direct investment (FDI) contributes significantly to the business development and economic growth and, in fact, FDI is the key driver of economic growth. Because of that the study analyses FDI and the purpose of the article is to evaluate the influence of FDI on the economic growth of Lithuania. In order to reach the purpose of the article the following objectives are set: to base the impact of FDI on economic growth, to describe the methods of data analysis of the impact of FDI on economic growth and to establish the relationship between FDI and economic growth using empirical research methods. In the current study, the following research methods are applied: scientific literature analysis, correlation analysis and multiple regression analysis. The obtained results showed that FDI directly contributes to economic growth through bigger capital and newer technologies. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82537
Updated:
2020-02-14 16:52:44
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: