Vilniaus pedagoginio universiteto raidos pagrindiniai tarpsniai ir jo vaidmuo Lietuvos švietimo sistemai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus pedagoginio universiteto raidos pagrindiniai tarpsniai ir jo vaidmuo Lietuvos švietimo sistemai
Alternative Title:
Fundamental periods of Vilnius Pedagogical University and its meaning for the Lithuanian educational system
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 79, p. 23-27
Keywords:
LT
Vilniaus pedagoginis universitetas; Mokslininkai; Studentai; Mokytojų rengimas.
EN
Vilnius Pedagogical University; Professors; Students; Researchers; Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išskiriami 3 pagrindiniai Vilniaus pedagoginio universiteto raidos tarpsniai, išryškinama jų specifika ir atskleidžiamas Universiteto vaidmuo Lietuvos švietimo raidoje. Analizuojama Vilniaus pedagoginio universiteto 70 metų laikotarpio akademinė ir visuomeninė veikla: dėstytojų ir studentų įnašas į respublikos švietimą ir mokslą, visuomeninį-politinį šalies gyvenimą. Analizuojami, lyginami, apibendrinami archyvų dokumentai, statistika ir publikacijos. Aptariama sociologinė auklėtinių, baigusių universitetą iki 1990 m.,anketinė apklausa. Vilniaus pedagoginis universitetas nuo pat įkūrimo tapo svarbia aukščiausios kvalifikacijos mokytojų rengimo institucija. Šiandien nėra švietimo įstaigos, kurioje nedirbtų universiteto auklėtiniai. Universiteto dėstytojai ir jo auklėtiniai įnešė svarų indėlį ir į Respublikos mokslo ir kultūros raidą. Daugelio jų mokslo darbai žinomi ne tik respublikoje,bet ir už jos ribų. Ne vienas universiteto auklėtinio vardas įrašytas į garbingą mūsų tautos ir valstybės istoriją, kaip jos kovų už egzistenciją ir išlikimą simbolis. Visa tai rodo, kad Vilniaus pedagoginio universiteto 70-ties metų istorija buvo ir yra mūsų visos šalies kultūros, visos visuomenės socialinės ir politinės istorijos dalis.

ENThe article distinguishes three main periods of the development of Vilnius Pedagogical University, characterises their particularities and reveals the role of the university in the development of Lithuanian education. It analyses the academic and public activity of the 70-year-period of Vilnius Pedagogical University: contribution of professors and students to the national education and science and public and political life of the country. The article analyses, compares and generalises archival documents, statistics and publication. It discusses the sociological survey which was focused on alumni who graduated till 1990. Since its very establishment Vilnius Pedagogical University has become an important institution for the education of teachers holding the highest qualification. Today, there is no educational institution that would not employ the university alumni. University professors and alumni made a significant contribution to the development of national science and culture. The majority of their academic works are well-known not only in the country but also abroad. Quite a lot of alumni passed into history of our nation and country as a symbol of its fight for existence and survival. It all goes to show that 70-year-history of Vilnius Pedagogical University has always been a part of social and political history of the whole society and national culture.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8252
Updated:
2018-12-20 23:07:12
Metrics:
Views: 54    Downloads: 1
Export: