Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lotynų kalba / Latin
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Colloquium habitum Vilnae die 14 Iunii, anno 1585, super articulo de Caena Domini
Alternative Title:
  • Religious colloquium in Vilnius (1585 06 14) on the article about Lord’s
  • Religinis kolokviumas Vilniuje (1585 06 14) dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę
  • Religionskolloquium in Vilnius (14.06.1585) über den Artikel des Herrenmahls
Editors:
  • Gelumbeckaitė, Jolanta, rengėjas [cre]
  • Narbutas, Sigitas, rengėjas [cre]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
242 p
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šveicarija (Switzerland); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Maldos namai. Bažnyčios / House of Prayer. Churches; Religija / Religion; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Reviews:
Recenzija leidinyje Res Balticae : miscellanea italiana di studi Baltistici. 2007, 11, p. 173-175
Summary / Abstract:

LTHercogo Augusto bibliotekoje Wolfenbüttelyje sugomas rankraštinis anoniminis trijų dalių dokumentas liudija 1585 metų birželio 14 dieną Vilniuje vykusią religinę diskusiją tarp Augsburgo ir Šveicarijos Bažnyčių išpažinimo teologų. Tą dieną kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno (1547-1603) rūmuose susirinkę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos Karalystės ir Prūsijos Kunigaikštystės teologai ginčijosi dėl straipsnio apie Viešpaties Vakarienę. Šiame leidinyje pirmą kartą pateikiama rankraščio faksimilė, lotyniško teksto kritinis leidimas bei vertimas į lietuvių ir vokiečių kalbą, taip pat liuteronų kunigo dr. Dariaus Petkūno (Klaipėda) straipsnis, apibūdinantis šio svarbaus įvykio kontekstą.Reikšminiai žodžiai: Religinis koliokviumas; Vilnius; Kunigaikščiai; Augsburgo ir Šveicarijos Bažnyčios; Religion debate; Vilnius 1585; Duke Kristupas Radvila Perkūnas; Churhes of Augsburg and Switzerland.

ENDuke August’s library in Wolfenbüttel safeguards a handwritten, three-part, anonymous document recording a religious discussion that took place on June 14, 1585 in Vilnius between Augsburg and theologians of the Swiss Church. On that day, theologians of the Grand Lithuanian Duchy, the Kingdom of Poland, and the Prussian Duchy, gathered in the palace of Duke Kristupas Radvila Perkūnas (1547-1603), argued about the article on the Lord’s Supper. In this publication, for the first time, the author presents a reproduction, a critical publication of the Latin text and translation into Lithuanian and German languages, also the article of Lutheran priest dr. Darius Petkūnas (Klaipėda) characterizing the context of this important event.

ISBN:
9955698047
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8242
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 25
Export: