Interrelations between the level of intellectual abilities and educational context in Roma, Jewish, Byelorussian children aged 6 to 14 in Lithuania.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interrelations between the level of intellectual abilities and educational context in Roma, Jewish, Byelorussian children aged 6 to 14 in Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 77, p. 99-105
Keywords:
LT
Tautinės mažumos; Intelektiniai gebėjimai; Ugdymo patirtis; J. Naglieri žmogaus piešinio kiekybinio skaičiavimo sistema.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos vaikų, priklausančių Lietuvoje gyvenančioms tautinėms mažumoms, intelekto lygio sąsajos su skirtinga jų ugdymo patirtimi. Mokslinėje Lietuvos ir užsienio šalių literatūroje negausu tyrimų, detalizuojančių ugdymo konteksto ir vaikų kognityvinės brandos ryšius. Naglieri (1988) Žmogaus Piešinio Kiekybinio Skaičiavimo Sistemos pagalba įvertintas 133-ų 6-14 m. amžiaus žydų, baltarusių, lietuvių ir romų vaikų intelekto lygis. [...] Palyginus tarpusavyje 25 žydų, 25 baltarusių ir 59 lietuvių 6-14 metų vaikų intelektinių gebėjimų lygio rezultatus, įvertintus J. Naglieri Žmogaus Piešinio Kiekybinio Skaičiavimo Sistema, nustatyta, kad statistiškai reikšmingų skirtumų (p=0,05) tarp žydų, baltarusių ir lietuvių 6-14 metų amžiaus vaikų intelektinių gebėjimų lygio nėra. Minėtų vaikų intelektinių gebėjimų lygis – vidutinis. Palyginus tarpusavyje 25 žydų, 25 baltarusių, 24 romų ir 59 lietuvių 6-14 metų vaikų intelektinių gebėjimų lygio rezultatus, įvertintus J. Naglieri Žmogaus Piešinio Kiekybinio Skaičiavimo Sistema, nustatyta, kad romų vaikų intelektinių gebėjimų lygis statistiškai reikšmingai žemesnis (p=0,05) už žydų, baltarusių ir lietuvių tautybių to paties amžiaus vaikų intelektinių gebėjimų lygį ir siekia žemesnių už vidutinį intelektinių gebėjimų ribą. J. Naglieri Žmogaus Piešinio Kiekybinio Skaičiavimo Sistema gali diferencijuotai atspindėti 6-14 metų vaikų intelektinių gebėjimų lygį kaip skirtingo ugdymo pasekmę. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article analyses the relations between the level of intellectual abilities of children belonging to ethnic minorities living in Lithuania and different context in their education. Scientific materials published by Lithuanian and foreign researchers refer to few studies detailing the relationship between the educational context of minority children and cognitive maturity of children. The Draw-A-Person: Quantitative 0Scoring System developed by Naglieri (1988) was used to assess the level of intellectual abilities of 133 Jewish, Byelorussian, Lithuanian and Roma children aged 6 to 14. The results have shown that the scores of the level of intellectual abilities of the first three groups of children have no statistically significant differences in between and are assessed as average. The level of intellectual abilities of the Roma children is significantly lower than that of other studied children and belongs to the interval of lower than average level. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8241
Updated:
2018-12-20 23:07:11
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: