Izidorius Vasyliūnas : gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Izidorius Vasyliūnas: gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai
Editors:
Markeliūnienė, Vytautė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Typoart, 2006.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Migracija / Migration; Muzika / Music; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pristatomas vienas iš šiandien užmirštų lietuvių muzikinės kultūros puoselėtojų smuikininkas Izidorius Vasyliūnas (1906 – 1982). Knygą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmajame pateikiama smuikininko biografija. Čia nesistengta aprėpti ir detalizuoti absoliučiai visus I. Vasyliūno nuveiktus darbus, pasirinkti tik svarbiausi aspektai, formavę jo interpretacinę raišką ir lėmę kitos muzikinės veiklos vertę. Antrame skyriuje publikuojamas Izidoriaus Vasyliūno rašytinis palikimas – publicistikos straipsniai, pažymėtini kaip autentiškas išeivių muzikų veiklos dokumentas, tam tikra muzikinė kronika, nestokojanti rimtų įžvalgų. Trečias skyrius skirtas laiškams, kurie, Vasyliūnui su šeima išvykus iš Lietuvos, nuolat skriejo artimiesiems ir bičiuliams, taip pat atgal. Pirma laiškų skyriaus dalis – korespondencija I. Vasyliūnui, kurios autoriai yra žinomi ar jau ir primiršti Lietuvos kultūrininkai. Antroje skyriaus dalyje publikuojama nuosekli abipusė I. Vasyliūno ir kompozitoriaus Kazimiero Viktoro Banaičio korespondencija, prasidėjusi 1946 m. ir trukusi iki pat kompozitoriaus mirties 1963 m. Šie laiškai – tai taurios draugystės, dvasinių būsenų bei muzikinio gyvenimo aktualijų dokumentas. Rengdama šią knygą autorė naudojosi Vasyliūno šeimos išsaugotu ir perduotu gausiu jo archyvu, amžininkų atsiminimais.Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Izidorius Vasiliūnas, smuikininkas, kūryba, laiškai, straipsniai; Izidorius Vasyliūnas; JAV; Kolumbija; Lietuviškos muzikos skleidėjas; Pedagogas; Smuikininkas; Vokietija (Germany); Columbia; Emigration; Germany; Izidorius Vasiliūnas; Izidorius Vasyliūnas; Lithuania; Promoter of Lithuanian music; Teacher; The USA; Violinist.

ENThe book presents one of today forgotten cherishers of Lithuanian musical culture – violinist Izidorius Vasyliūnas (1906–1982). The book contains three main chapters. The first chapter introduces the violinist’s biography. It does not attempt to cover and elaborate on absolutely all works by Vasyliūnas; only the most important aspects that formed his interpretation expression and determined the value of other music activities have been chosen. The second chapter publishes the written heritage of Vasyliūnas: his publicist articles considered to be an authentic document of the activities of diaspora musicians, a certain musical chronicle with serious insights. The third chapter focuses on letters to and from family members and friends after Vasyliūnas and his family left Lithuania. The first part of the chapter on letters contains correspondence addressed to Vasyliūnas from known or already forgotten Lithuanian culture figures. The second part publishes consistent mutual correspondence between Vasyliūnas and composer Kazimieras Viktoras Banaitis, which started in 1946 and lasted until the composer’s death in 1963. These letters testify noble friendship, states of mind and relevant issues from music life. When preparing the book, the author referred to the rich archive of Vasyliūnas, preserved and transferred by his family, as well as the memoirs of his contemporaries.

ISBN:
9955991402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8233
Updated:
2017-10-15 17:22:26
Metrics:
Views: 34
Export: