Moksleivių motyvavimas studijuoti STEAM krypties studijas

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių motyvavimas studijuoti STEAM krypties studijas
Alternative Title:
Motivation students to study in STEAM
Keywords:
LT
Informacinės technologijos; Inžinerija; Lyčių pasiskirstymas darbo rinkoje; Matematika; Menai; Mokslas; Neformalus švietimas; STEAM; Technologijos
EN
Arts; Engineering; Gender distribution in the labor market; Informal education; Information technology; Mathematics; STEAM; Science; Technologies
Summary / Abstract:

LTDidėjant IT (informacinių technologijų) specialistų poreikiui tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje vis daugiau dėmesio yra kreipiama į lyčių pasiskirstymą šioje sferoje. Dabartinė situacija Lietuvoje rodo, kad IT srities specialistų trūkumas bus jaučiamas dar ne vienerius metus, tačiau moterų specialisčių šioje srityje didėja labai nežymiai. Tai lemia ne viena priežastis, tačiau yra būtina atkreipti daugiau dėmesio į priemones, padėsiančias užpildyti specialistų poreikį, motyvuojant merginas jau mokykloje, suteikiant joms neformaliojo švietimo galimybes, ypač nuotoliniu būdu ir sudominant jas IT sritimi, parodant kokias karjeros galimybes ji suteikia. Išnagrinėjus skirtingus merginų motyvavimo būdus, pateikiamos išvados iš tyrimo parodančio kaip merginos vertina nuotolinio mokymosi galimybes. [Iš leidinio]

ENWith the growing demand for IT (information technology) professionals both in Lithuania and across Europe, more and more attention is being paid to gender distribution in this sphere. The current situation in Lithuania shows that the shortage of IT specialists will be felt for a number of years, but the number of women specialists in this field will increase very little. There are a number of reasons for this, but it is necessary to pay more attention to measures to fill the need for professionals by motivating girls already at school, giving them opportunities for non-formal education, especially at a distance education and by engaging them in the IT area, showing what career opportunities it provides. After analyzing different ways of motivating girls, conclusions are drawn from the study showing how girls value distance learning opportunities. [From the publication]

ISSN:
2335-2140
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82208
Updated:
2020-04-24 06:55:22
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: