Creative cities and clusters

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creative cities and clusters
Alternative Title:
Kūrybiniai miestai ir klasteriai
In the Journal:
Transformations in business & economics . 2017, vol. 16, no. 2 (41), p. 214-234
Keywords:
LT
Ekonomika; Galerija; Galerijos; Kūrybinis klasteris; Kūrybinis miestas; Kūrybinė ekonomika; Kūrybinė ir kultūrinė; Kūrybinės grupės; Kūrybinės industrijos; Kūrybišgi miestai; Lietuva
EN
Creative and cultural economy; Creative cities; Creative clusters; Creative economy; Creative industries; Gallery; Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kūrybos miestų koncepcija, jų tipai, kūrybos miestų konkurencingumo didinimo sprendimai bei kūrybos klasteriai. Siekiant identifikuoti ir išanalizuoti Kauno miesto galerijų kūrybos klasterį, buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Kauno senamiestyje egzistuoja besiplėtojantis tarptautinis galerijų paslaugų klasteris, kuris orientuojasi į vietinę rinką ir apima 14 skirtingų rūšių organizacijų. Bendradarbiavimas tarp šių organizacijų atsiskleidžia per informacijos sklaidą, nuolaidų sistemą, visokeriopą pagalbą, patalpų nuomą bei bendrų projektų organizavimą. Klasterio gylis ateityje turėtų intensyvėti, kadangi atsiveria galimybės įtraukti daugiau pramonės sektoriaus įmonių. Klasterio gylis ir tarptautinis bendradarbiavimas atskleidžia atvirą klasterio struktūrą - jis susijęs ne tik su miestu, bet ir su užmiesčiu (kur daugiausiai telkiasi), jis išplitęs ir už šalies ribų. Klasteris bendradarbiauja su įmonėmis, kurių veikla tiesiogiai nesusijusi su galerijų veikla. [Iš leidinio]

ENThe article presents and analysis of the concept of creative cities, their types, solutions to increase creative city competitiveness, and creative clusters. In order to identify and analyse the creative cluster of Kaunas city art galleries, a qualitative research was carried out. The results of the research revealed that Kaunas Old Town includes a developing international art gallery service cluster that is oriented towards local market and encompasses 14 different types of organisations. Cooperation among these organisations manifests through spread of information, discounts, various kinds of help, premise leasing and organisation of common projects. The depth of the cluster should be growing in the future due to the possibility to include more companies in the industrial sector. The depth of the cluster and international cooperation reveals the open structure of the cluster, i. e., it crosses over not only Kaunas city (where the cluster is mostly concentrated) but also the borders of the country. The cluster cooperated with companies whose activities are not directly related with art gallery activities. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82126
Updated:
2020-04-24 06:55:13
Metrics:
Views: 5
Export: