Apie pagrindinių teisių, kaip vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sajunga, teisinę reikšmę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie pagrindinių teisių, kaip vienos iš vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sajunga, teisinę reikšmę
Keywords:
LT
ES vertybės; Europos Sąjunga; Europos Sąjungos Teisingumo Teismas; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija; Konstitucija; Konstitucinis teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Pagrindinės teisės; Teisingumo Teismas; Vertybės; Žmogaus teises ir laisves
EN
Constitution; Constitutional court; Constitutional jurisprudence; Court of Justice; EU values; European Union; Fundamental rights; Human rights and freedoms; Jurisprudence of the the European Court of Justice; The EU Charter of Fundamental Rights; Values
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje bandysime aiškintis, kokia yra pagrindinių teisių įvardijimo vertybe, kuria grindžiama Europos Sąjunga, „pridėtinė vertė“. Iš esmės tai pagrindinių teisių apsaugos ES teisėje vertybinės dimensijos teisinės reikšmės klausimas. Pirmiausia nagrinėsime vertybės kategorijos tiesioginio įtvirtinimo pirminės ES teisės aktuose, pagrindinių teisių, principų ir vertybių sąvokų santykių bei jų vartojimo konteksto, pagrindinių teisių vertybinės dimensijos teisinio užtikrinimo problemas. Pagrindinių teisių vertybinės dimensijos užtikrinimui ypač svarbi ESTT, kuriam pagal ESS 19 str. 1 d. patikėta užtikrinti, kad aiškinant ir taikant sutartis būtų laikomasi teisės (taigi, tuo pačiu užtikrinti ir vertybes, kuriomis grindžiama ES teisinė sistema), jurisprudencija. Atsižvelgdami į ją bandysime atsakyti į klausimus, kokį poveikį pagrindinių teisių vertybinės dimensijos tiesioginis įtvirtinimas daro ES teisinei sistemai, kokios šios kategorijos poveikio kryptys Teisingumo Teismo jurisprudencijoje ir kaip vertybinė pagrindinių teisių dimensija panaudojama Teisingumo Teismo sprendimų argumentacijoje. Šie klausimai turi rūpėti ir nacionaliniam teismui, inicijuojančiam teisminį dialogą su Teisingumo Teismu dėl ES teisės aiškinimo ir taikymo. Daugiausia dėmesio bus skiriama ne tiek šios kategorijos išorinei raiškai, kiek jos naudojimo įtakai stiprinant pagrindinių teisių apsaugą ES teisėje. Lietuvoje pagrindinių teisių vertybinio įtvirtinimo ES teisėje klausimai kol kas nenagrinėti. Tai dar vienas argumentas imtis kai kurių šios temos problemų tyrimo. [Iš straipsnio, p. 122]

ISBN:
9789955947356
Subject Area:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82089
Updated:
2020-04-04 06:52:36
Metrics:
Views: 7
Export: