Kreacja przeszłości magnackiego rodu - przykład Ogińskich

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Kreacja przeszłości magnackiego rodu - przykład Ogińskich
Keywords:
LT
Biografijos; Didikų giminė; Genealogija; Geneologinė savimonė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lietuvos didikai; Oginskiai; Oginskių giminė; Praeities įvaizdžio kūrimas
EN
Biographies; Creating an image of the past; Genealogical self-perception; Genealogy; Grand Duchy of Lithuania; Lithuanian nobles; Nobility family; Oginski family; Oginsky family
Summary / Abstract:

LTKaip buvo formuojama magnatų giminės praeitis? Ši problema nagrinėjama per Oginskių giminės istorijos prizmę. Kaip rodo istorikų tyrimai, patys magnatai rūpinosi savo giminės istorijos palankiu perteikimu. Jie dėjo daug pastangų kurdami jų ambicijas atitinkantį savo protėvių paveikslą. To rezultatas buvo genealoginės ir heraldinės legendos. Tikslas buvo įtvirtinti ar sustiprinti giminės reikšmę. Magnatai inspiruodavo plunksnos žmones, pagrinde istorinių ir genealoginių darbų autorius. Tai buvo ilgalaikis procesas, priklausęs nuo istorinių sąlygų ir aktualių aplinkybių. Oginskiai buvo kunigaikščiai iš etninių rusėnų žemių, XVII a. pakeitę savo konfesiją į katalikų. Tai darė įtaką ir jų giminės praeities įvaizdžio formavimui. Nagrinėjama kokia buvo pačių Oginskių įtaka jiems formuojant savo giminės istorijos pateikimą, kaip tai veikė jų genealoginę legendą. Remiamasi primirštu Andžejaus Pežarskio (Andrzej Peżarski) 1732 m. veikalu Annibal Ad Portas, jį interpretuojant, gausiai įtraukiant kitų šaltinių ir pasinaudojant atitinkamais istorikų veikalais, tiek senais, tiek pačiais naujausiais. Daroma išvada, kad savo rusėnišką kilmę Oginskiai siekė atskirti nuo pravoslavybės. Sapiegos, atsisakę pravoslavybės „romanizavo“ savo genealogiją. Oginskiai taip toli nėjo, tačiau suartėdami su Sapiegomis didžiavosi ryšiais su jais kaip „romėnų migrantų palikuonimis“. Kita vertus, Oginskiai kėlė savo giminės sąsajas su senovės Rusia, jos kunigaikščiais ir tai atspindėjo jų genealoginė legenda, rasdama savo vietą LDK tradicijose, kurių formavimas nuo magnatų pastangų nemažai priklausė.

ISBN:
9788374555654
Subject Area:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81958
Updated:
2020-08-03 18:55:08
Metrics:
Views: 7
Export: