Komercinių paslapčių apsaugos ypatumai viešųjų pirkimų santykiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komercinių paslapčių apsaugos ypatumai viešųjų pirkimų santykiuose
Alternative Title:
Peculiarities of trade secrets protection in public procurement
In the Journal:
Teisė. 2019, t. 112, p. 21-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Komercinės paslaptys; Viešieji pirkimai; Skaidrumas; Teismų praktika; Trade secrets; Public procurement; Transparency; Case law.
Keywords:
LT
Komercinės paslaptys; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law; Viešieji pirkimai.
Summary / Abstract:

LTKomercinių paslapčių apsaugos klausimas dažnai kyla vykdant viešuosius pirkimus, o viešųjų pirkimų santykiai pasižymi specialiu reguliavimu ir specialių principų, įskaitant viešumo (skaidrumo) ir tiekėjų gynybos veiksmingumo principus, taikymu. Todėl šiuose santykiuose kyla įtampa siekiant užtikrinti visų subjektų – tiekėjų, informacijos turėtojo (teikėjo) ir informacijos prašytojo (gavėjo) bei perkančiosios organizacijos – tinkamą teisių ir pareigų įgyvendinimą apsaugant ūkio subjekto komerciškai jautrią informaciją. Tai verčia užduoti klausimą, ar komercinių paslapčių apsauga viešųjų pirkimų proceso metu pasižymi ypatybėmis, o jei taip, – kokiomis. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad komercinės paslapties samprata yra nustatoma, remiantis ne izoliuotai taikomu Viešųjų pirkimų įstatymu, o kitais teisės aktais, svarbu įvertinti, kokią įtaką viešųjų pirkimų bylose jau suformuotai teismų praktikai turės neseniai įvykę komercinių paslapčių reglamentavimo pokyčiai. Siekiant atsakyti į nurodytus klausimus, straipsnyje nagrinėjamas pareigos užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą viešųjų pirkimų procedūroje teisinis reguliavimas ir komercinės paslapties taikymo esant šiems santykiams ypatumai. [Iš leidinio]

ENLithuanian litigation practice shows that the issue of protecting trade secrets often arises in the context of public procurement relations. The latter are subject to specific regulation and the application of specific principles, including the principles of publicity (transparency) and effectiveness of the judicial protection of (other) suppliers’ interests. In these relationships, there is a constant tension of ensuring that the balance of interests of all entities, i.e., the suppliers, the information holder (provider) and information recipient, as well as the contracting authority, is achieved in order to protect their commercially sensitive information. This raises the question of whether the protection of trade secrets in the public procurement process has its own peculiarities and, if it does, what those peculiarities are. Also, given the fact that the concept of a trade secret is determined not by isolated provisions of the Law on the Public Procurement of the Republic of Lithuania, but by application of other laws, it is important to assess the impact that the recent changes in the regulation of trade secrets will have on the existing case law in public procurement cases. In order to answer these questions, this article deals with the legal regulation of the obligation to protect confidential information in the public procurement procedures and the peculiarities of the application of trade secrets in these relations. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2019.112.2
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81794
Updated:
2020-01-22 07:50:43
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: