Praktiniai asmens sveikatos duomenų tvarkymo aspektai pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praktiniai asmens sveikatos duomenų tvarkymo aspektai pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą
Alternative Title:
Practical issues of health data processing according to General data protection regulation
In the Journal:
Teisė. 2018, t. 107, p. 111-128
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos valstybių narių siekį asmens duomenų apsaugos srityje suderinti pagrindines Europos Sąjungos garantuojamas laisves, technologijų pažangą, visuomenės saugumo interesus bei individų teises vainikavo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) priėmimas. Tikimasi, kad greta reikšmingų asmens duomenų apsaugos naujovių Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos padės pasiekti ypatingą proveržį įgyvendinant tarptautines iniciatyvas sveikatos apsaugos ir gyvybės mokslų srityse, kurios iki šiol buvo varžomos skirtingo valstybių požiūrio į asmens sveikatos informaciją ir jai taikomus ribojimus. Straipsnyje keliami klausimai, ar Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sukuria pakankamai teisinio aiškumo ir apibrėžtumo subsidiarumo principo ribojamoje sveikatos apsaugos reguliavimo srityje, taip pat aptariami praktiniai Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo tvarkant asmens sveikatos informaciją aspektai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the Member States of the European Union to find a balance among main freedoms, granted by the European Union, technological progress, the interests of public security and the rights of individuals was accomplished with the adoption of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). It is believed that besides important data protection novelties, with are being introduced by General Data Protection Regulation, it’s provisions will help to achieve significant progress in international cooperation in the field of lifesciences and healthcare, which were restricted due to disparities among countries concerning personal health data for a while. The article focuses on questions whether General Data Protection Regulation brings in enough legal clarity and legal certainty into healthcare, which is bound by the principle of subsidiarity. The article also deals with practical aspects of application of personal health data processing provisions of General data protection regulation. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2018.107.11826
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81775
Updated:
2020-01-20 17:33:50
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: