Edukologijos mokslas, sėkmingai integruojamas mokslų sistemoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos mokslas, sėkmingai integruojamas mokslų sistemoje: recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 145-146
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Vaivos Grabauskienės 2006 m. apginta daktaro disertacija „Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėse“, kurioje gilinamasi į geometrinių vaizdinių formavimosi pradinėse klasėse efektyvinimo problematiką. Tyrimo objektas nagrinėjamas filosofiniu, pedagoginiu, psichologiniu, estetiniu ir matematiniu požiūriais. Atliktas pedagoginis stebėjimas, lyginamoji analizė, geometrinių vaizdinių raiškos kontentanalizė. Empirinio tyrimo išvados formuluojamos remiantis 653 III-IV klasių mokinių užpildytų klausimynų duomenimis ir atliekant formuojamąjį eksperimentą pagal surinktus kokybinius duomenis. Galima teigti, kad pradinių klasių mokinių geometriniai vaizdiniai turėtų būti formuojami bent elementariausiose geometrijos turinio srityse, siejant gebėjimo klasifikuoti formas ir procesus, remiantis savybėmis. Tam geriau tinka mažiau abstraktūs geometrinės informacijos pateikimo būdai. Eksperimentinio pradinių klasių mokinių geometrinių vaizdinių tyrimo rezultatai atskleidė vyraujantį sinkretinį suvokimą ir pademonstravo, kad jau šiame amžiuje yra įmanomas holistinis požiūris į objektus. Disertacijos pagrindu gali vykti tolesnės diskusijos ir idėjų plėtojimas, atnaujinant ugdymo turinį ir studijų programas.

ENThe article analyses the doctoral paper The Formation of Geometrical Images in Primary School by Vaiva Grabauskaitė (2006) that addresses the problem of the efficient formation of geometric images in primary school. The subject of the research is analysed from philosophical, pedagogical, psychological, aesthetical, and mathematical perspectives. The author performed pedagogical monitoring, comparative analysis, and the content analysis of the expression of geometric images. The conclusions of the empirical research are formed on the basis of data collected via questionnaire survey of 653 the 3rd-4th year pupils and the experiment conducted on the basis of qualitative data collected. It can be maintained that geometric images of primary school pupils shall be formed at least in the most essential areas of geometric content linking classification abilities with forms, processes, and features. For this purpose, less abstract ways of delivering geometric information are more suitable. The results of the experimental research of geometric images formed in primary school disclosed the prevalence of syncretic understanding than holistic attitude towards various objects is possible already in present century. The paper may constitute a base for further discussions and the development of various ideas as well as the innovation of teaching contents and study programmes.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8177
Updated:
2018-12-17 11:50:25
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: