Jorūnės Vyšniauskytės-Rimkienės daktaro disertacija "Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį" : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jorūnės Vyšniauskytės-Rimkienės daktaro disertacija "Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį": recenzija
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 81, p. 141-144
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Jorūnės Vyšniauskytės – Rimkienės daktaro disertacija „Paauglių socialinės kompetencijos bendrojo lavinimo mokykloje plėtojimas taikant socialinių gebėjimų lavinimo modelį“. Teorinėje darbo dalyje daug dėmesio skiriama socialinei kompetencijai kaip asmens sėkmingos socializacijos pasekmei, atskleidžiama paauglių socialinės kompetencijos samprata bei šio fenomeno kintamieji. Empirinėje tyrimo dalyje pateikiamas tyrimo planas; analizuojant paauglių socialinės kompetencijos ypatumus pristatomi sociometrinio tyrimo ir reputacijos tarp bendraamžių raiškos rezultatai, kur daug dėmesio skiriama paauglio savigarbos klausimams. Darbo pabaigoje suformuluotos logiškos, tyrimo duomenimis pagrįstos išvados, o disertacinio tyrimo pagrindu parengtos rekomendacijos gali būti naudingos tiek ugdytojams praktikams, tiek mokslininkams.

ENThe article reviews the doctoral paper The Development of Social Competencies in Teenagers in General Education Schools Applying Social Ability Development Model by Jorūnė Vyšniauskytė – Rimkienė. The theoretical part of the work focuses on a social competence as a result of successful socialisation of individuals; and it discloses the concept of social competencies in teenagers as well as variables of this phenomenon. The empirical part of the research delivers the plan of the research. Analysing particularities of social competencies in teenagers, the paper presents the results of the sociometric research and that of the expression of the reputation issues among peers, where the biggest attention is paid on teenager’s self-esteem. Finally, the author forms relevant conclusions, based on the data of the research, and delivers suggestions that might be useful to both practitioners and scientists.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8176
Updated:
2018-12-17 11:50:25
Metrics:
Views: 17    Downloads: 2
Export: