Žymaus Lietuvos edukologo sukaktis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žymaus Lietuvos edukologo sukaktis
Alternative Title:
Anniversary of prominent Lithuanian education scientist
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 83, p. 7-8
Notes:
Prof. Bronislovui Bitinui - 80.
Keywords:
LT
Pasvalys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTBronislovas Bitinas gimė 1923 m. lapkričio 28 dieną Pasvalyje, čia pradėjo mokytis, dirbdamas 1951 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. Po metų pradėjo mokytis aukštosiose mokyklose. 1952-1953 m. studijavo rusų kalbą Šiaulių pedagoginiame institute, 1954 – 1955 m. tęsė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, o dar vėliau – dirbdamas mokslinį darbą 1961-1966 m. Vilniaus universitete studijavo matematiką ir įgijo matematiko diplomą. Būdamas matematikos studentas ir Mokyklų mokslinio tyrimo instituto darbuotojas, 1963 – 1966 m. mokėsi Leningrado (Rusija) A.Gerceno pedagoginio instituto aspirantūroje, ją baigė ir 1966 m. čia sėkmingai apgynė pedagogikos daktaro disertaciją. Atkūrus nepriklausomybę B.Bitinas aktyviai įsijungė į švietimo reformos ir jos tobulinimo vyksmą, išplėtojo ir iš esmės pagilino savo teorinius tyrimus, parašė naujų veikalų: „Edukologinių tyrimų metodologija“ (1998), „Ugdymo filosofija“ (2000), „Hodegetika/ auklėjimo teorija ir technologija“ (2004). Šios knygos praturtino Lietuvos edukologijos mokslą. [Iš leidinio]

ENBronislovas Bitinas was born in Pasvalys on November 28, 1923 and started his studies there. He graduated from the Pasvalys Secondary Cool while working in 1951. A year ago, he entered higher education institutions. In 1952-1953, he studied Russian language at the Šiauliai Pedagogical Institute and continued education at the Vilnius Pedagogical University in 1954–1955. Later on, he studied mathematics at the Vilnius University while doing scientific work in 1961-1966. He graduated with a degree in mathematics. As a mathematics student and an employee of the School Scientific Research Institute, he studied in post-graduate studies at the Leningrad (Russia) A. Gercen Pedagogical Institute before completing it in 1966. He successfully defended a pedagogy doctoral dissertation. After restoration of independence, Bitinas actively joined the education reform and its improvement, developed and enhanced his theoretical research, wrote new monographs: “Edukologinių Tyrimų Metodologija” (1998), “Ugdymo Filosofija” (2000) and “Hodegetika/ Auklėjimo Teorija ir Technologija” (2004). The books enriched the education science of Lithuania.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8173
Updated:
2018-12-17 11:50:25
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: