Žirgynų patrauklumo turistams vertinimas Kauno rajone

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žirgynų patrauklumo turistams vertinimas Kauno rajone
Alternative Title:
Assessment of the attractiveness of horseback riding for tourist in Kaunas district
Keywords:
LT
Jodinėjimas žirgais; Nuotykių turizmas; Sportinis turizmas
EN
Adventure tourism; Horse riding; Sports tourism
Summary / Abstract:

LTŽirgininkystė Lietuvoje nuo seno gerai žinoma, tačiau yra nepakankamai aiškiai apibrėžta, kaip rekreacinė veikla turistams. Tai gali būti tiek nuotykių turizmas, tiek sportinis turizmas, tiek sveikatingumo ir sveikatinimo turizmas. Taip pat galima išskirti visiškai atskirą turizmo kategoriją – jojimo turizmą, kuris apimtų visą žirgininkystės kultūrą. Nors kasmet jojimą pamėgsta vis daugiau žmonių, tačiau dar negalime lygintis su Vakarų Europos gyventojais, kur žirgų auginimas ir jojimas yra labai populiarus ir turintis gilias tradicijas. Jojimas yra puikus būdas atsipalaiduoti: sėdint balne galima užsimiršti apie darbe likusias problemas, apie šeimyninius rūpesčius. Kartu tai puiki fizinė treniruotė kūnui. Įvertinus Kauno rajono žirgynų infrastruktūrą, galima pamatyti, kas yra patrauklu ar ne patrauklu turistui ir kaip padidinti jodinėjimo žirgais patrauklumą. [Iš leidinio]

ENHorseback riding has long been well known in Lithuania, however, is not clearly defined as a recreational activity for tourists. This can be described as an adventure tourism, sports tourism, and health and wellness tourism. It is also possible to distinguish a completely separate category of tourism - equestrian tourism, which cover the entire equestrian culture. While riding relishing every year more and more people, however, still can not be compared with Western European populations, where horse raising and horse riding is very popular and has a long tradition. Horseback riding is a great way to relax: sitting in the saddle can make you forget about the work or remaining problems of family troubles and etc. At the same time it is a great physical workout for the body. Evaluation of Kaunas district stud infrastructure let us see what is attractive or not attractive to tourists and how to increase the attractiveness of horseback riding. [From the publication]

ISSN:
2538-7650
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81676
Updated:
2020-07-28 20:31:09
Metrics:
Views: 4
Export: