Obraz Wilna w teatrze litewskim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Obraz Wilna w teatrze litewskim
In the Journal:
Pamiętnik teatralny [Theatrical memoir]. 2005, Nr. 1/2 (213/214), p. 117-136
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy; Jėzuitai / Jesuits; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje "Obraz Wilna w teatrze litewskim" apžvelgiami Vilniaus temos atspindžiai lietuvių dramaturgijoje ir teatre. Folkloriškai stilizuotas Vilniaus miesto paveikslas ryškėja jau lietuvių liaudies dainose. Lietuvių dramaturgijai ir teatrui būdingas istorinis ir poetizuotas Vilniaus temos traktavimas, nuo pat seniausių XVII a. lotynų kalba skelbtų ir jėzuitų scenoje vaidintų veikalų, ligi XX a. antrosios pusės J. Grušo, J. Marcinkevičiaus, R. Samulevičiaus poetinių dramų. Mitologinis-romantinis (legendinis) Vilniaus įkūrimo siužetas pateikiamas XIX a. rašytojo A. Fromo-Gužučio veikale "Gedimino sapnas", istorinio romantizmo poetinės dramos žanrą plėtoja ir V. Krėvės "Skirgaila", ir Maironio "Vytautas-Didysis karalius", "Kęstučio mirtis", ir B. Sruogos "Kazimieras Sapiega", "Radvila Perkūnas", "Švitrigaila", "Apyaušrio dalia". Šios tradicijos laikytasi ir teatre, inscenizuojant šiuos veikalus. Lietuvių teatre nerasime kasdieniško, buitiško Vilniaus. Net dailininkas M. Dobužinskis, ištikimas gyvenimiškai ir architektūros tiesai, pastabus detalei, ketvirtajame dešimtmetyje kurdamas scenografiją B. Sruogos veikalui "Radvila Perkūnas" Kauno valstybės teatre taip pat visų pirma parodė didingus, romantiškus istorinio miesto bruožus. Toks Vilniaus traktavimas, su nedidelėmis išimtimis ir neryškiais mėginimais ieškoti kitokios estetinės raiškos, gyvuoja lietuvių teatro tradicijoje ligi šių dienų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modernus teatras; Vilniaus vaizdiniai; Dramaturgija.

ENThe article “Obraz Wilna w teatrze litewskim” presents a review of Vilnius city related topics in Lithuanian theatre and dramaturgy. The folklore stylized picture of Vilnius city has been already highlighted in Lithuanian folk songs. Lithuanian dramaturgy and theatre characterizes with a historical and poetized treatment of the topic of Vilnius city, starting with the ancient pieces, published in Latin and played in Jesuitic theatres in the 17th century and ending with the poetic dramas by J. Grušas, J. Marcinkevičius, R. Samulevičius, written in the second half of the 20th century. The mythological – romantic story of founding of Vilnius is presented in the work “Gediminas’s Dream” of the 20th century writer A. Fromas-Gužutis, the genre of historical romanticism and poetic drama is also developed in V. Krėvė’s “Skirgaila”, Maironis’s “King Vytautas the Great”, “Kęstutis’s Death”, B. Sruoga’s “Kazimieras Sapiega”, “Radvila Perkūnas”, “Švitrigaila”, “Twilight Fate”. By staging the said works, the tradition has also been observed in theatre, which has never presented the image of an everyday, routine Vilnius. Even the painter M. Dobužinskis, being loyal to the everyday facts of life and architecture and acute to details, when creating the scenography for B. Sruoga’s “Radvila Perkūnas” in Kaunas State Theatre in the thirties, first of all showed the majestic and romantic traits of a historical city. Such a view of Vilnius, with small exceptions and obscure attempts to search for other aaesthetic expression, has been alive in the Lithuanian theatrical tradition up to the present day.

ISSN:
0031-0522; 2658-2899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/813
Updated:
2023-11-28 13:16:54
Metrics:
Views: 19
Export: