Kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija mokant užsienio kalbas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija mokant užsienio kalbas
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 73, p. 104-111
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTViena svarbiausių ir spręstinų užsienio kalbų mokymo problemų yra kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija. Šioje srityje yra nemaža nuveikta, tačiau daug svarbių klausimų dar laukia sprendimo. Jiems priskirti šie: a) kokia turėtų būti darbo seka – nuosekli ar lygiagreti (vienu metu) sprendžiant kalbinės veiklos rūšių sąsajų ir integracijos problemą? b) koks turėtų būti kalbinės veiklos rūšių eiliškumas nuoseklaus mokymo atveju? c) kaip efektyviai derinti kalbinės veikos rūšių integracijos būdus mokant lygiagrečiai? Pagaliau reikėtų nustatyti ir eksperimentu pagrįsti teigiamą kalbinės veiklos rūšių koreliaciją ir pateikti praktinio užsienio kalbų mokymo rekomendacijas. Straipsnyje pagrindžiama viena iš sėkmingo kalbų mokymo teorinių prielaidų ir iškelta kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajų ir integracijos problema. Nagrinėjami šie dalykai: užsienio kalbų mokėjimai ir įgūdžiai, lygiagretusis ir nuoseklusis mokymas, kalbinės veiklos rūšių tarpusavio sąsajos ir integracija. Išstudijavus mokslinę literatūrą ir atlikus esamų integracijos koncepcijų analizę, naudojant eksperimentinį mokymą, pedagoginį stebėjimą ir testavimą, remiantis ilgalaike darbo patirtimi ir apibendrinant VGTU Užsienio kalbų katedros dėstytojų darbą, konstatuojama, kad lygiagreti kalbinės veiklos rūšių mokymo seka, palyginti su nuosekliąja, yra efektyvesnė. Tyrėjas rekomenduoja taikant lygiagretųjį mokymą naudoti našiausią kalbinės veiklos sąsajų variantą: kalbėjimas, rašymas, klausymas, skaitymas. Pagal jį dirbant, kalbinės veiklos rūšių sąsajos yra optimaliausios ir vienos veiklos rūšių mokėjimai ir įgūdžiai yra geriausiai integruojami į kitos veiklos rūšis; tai sudaro sąlygas platesnėms jų ugdymo galimybėms.Reikšminiai žodžiai: Kalbinės veiklos rūšių sąsajos; Integracija; Verbalinis poelgis; Integration; Intecovulation; Linguistic activities; Foreign language.

ENOne of the most important issues in teaching foreign languages is inter-correlation and integration of types of linguistic activities. There are many other important issues in this field such as: a) What should the work sequence be when solving the problem of inter-correlation and integration of types of linguistic activities – consequent or parallel (at the same time)? b) What should the work succession of types of linguistic activities be in the case of consequent teaching? c) How should the methods for integration of types of linguistic activities be adjusted in the case of parallel teaching? One of the theoretical assumptions of successful language teaching is substantiated in the article, as the problem issue of inter-correlation and integration of types of linguistic activities is raised. The following subjects are analysed: foreign language knowledge and skills, consequent and parallel teaching and inter-correlation and integration of types of linguistic activities. After comprehensive anglysis a conclusion was made that parallel sequence of teaching types of linguistic activities in comparison to consequent sequence is more effective. The researcher recommends using the most productive version of inter-correlations of linguistic activities when applying parallel teaching: speaking, writing, listening and reading. If the work is performed according to this version then inter-correlations of types of linguistic activities are the most optimal and the knowledge and skills of one type of linguistic activities are best integrated into other types of activities.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Who discusses: the paper or the author of the paper? : Inanimate subject + active verb in Lithuanian linguistic discourse as compared to English / Inesa Šeškauskienė. Respectus philologicus. 2010, Nr. 18 (23), p. 83-99.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8122
Updated:
2018-12-20 23:01:14
Metrics:
Views: 47    Downloads: 7
Export: