Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų požiūris į humaniškumą ir jo formavimo reikšmė.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų požiūris į humaniškumą ir jo formavimo reikšmė
Alternative Title:
The Significance of Developing Primary School Pupils’ Attitude Towards Humanity
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 56, p. 14-20
Keywords:
LT
Palanga; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje klausiama, ar reikia rūpintis, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai suprastų humaniškumo esmę, formuotųsi palankesnį požiūrį į humanistines vertybes. Į jį padėjo atsakyti pedagogikos ir psichologijos šaltinių, kuriuose gilinamasi į vertybių internalizacijos vyksmą, analizė. Žmogaus elgesį lemia tai, kas yra įsisąmoninta, ir tai, kas neįsisąmoninta. Ugdymo proceso pradžioje vaikas dar nesuvokia, jog auklėtojai sąmoningai valdo jo asmenybės formavimosi eigą. Tik vėliau, kai susiformuoja žmogaus savimonė ir auklėjimas transformuojasi į saviauklą, palengva atsiskleidžia auklėjamųjų veiksmų prasmė. Bet jau ankstyvoje vaikystėje būtina formuoti humanišką vaiko elgesį. Kuo anksčiau bus skatinamas, palaikomas vaiko humaniškas elgesys, tuo didesnė tikimybė, jog jis vėliau, kai nebejaus suaugusiųjų kontrolės, elgsis humaniškai. Vyresniųjų ir jaunesniųjų pradinukų požiūris į humaniškumą yra panašus, bet skiriasi šių vaikų požiūrio į humaniškumą pagrįstumas – vyresni mokiniai geriau suvokė kai kuriuos humaniškumo reiškinius. Tiek berniukai, tiek mergaitės gana panašiai suvokia humaniškumo prasmę. Tačiau mergaitėms būdingas šiek tiek palankesnis požiūris į jautrumą ir atvirumą. Pedagogams dera labiau rūpintis pradinių klasių mokinių požiūrio į humaniškumo ir jų elgesio su tėvais, mokytojais ir bendraamžiais vienovės stiprinimu, nes humanistinių vertybių prasmės suvokimas kiek galima ankstesniame žmogaus gyvenimo tarpsnyje sudaro prielaidą tvirtiems įsitikinimams formuotis paauglystėje.Reikšminiai žodžiai: Humaniškumas; Pradinių klasių mokiniai; Požiūris į humaniškumą.

ENThe article presents the importance of developing primary school pupils’ attitude towards humanity based on the research data. The urgency of humanity education, the object, the purpose, and methods are described in the introduction to this paper. Part one deals with the criteria of different facets of attitude toward humanity. The article deals with the results of a research, which was conducted with 331 pupils from 3 towns of Lithuania (Šiauliai, Vilnius, and Palanga). They reveal that children valued the basic manifestations of humaneness rather positively, often seeing their deeper meaning (assistance, sharing, not taking revenge). But their attitude does not correlate with their behaviour. The question s whether the teachers have to develop pupils’ attitude towards humanity? The answer is positive. The teacher must develop the children’s attitude towards humanity because the stronger their moral knowledge in the early age, the stronger moral beliefs in adolescence.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8107
Updated:
2018-12-20 22:55:17
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: