An Inquiry into the theory of the matrix: subjectivity, gaze, and desire in Kristina Inčiūraitė’s video "The Meeting" (2012)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
An Inquiry into the theory of the matrix: subjectivity, gaze, and desire in Kristina Inčiūraitė’s video "The Meeting" (2012)
Alternative Title:
Matricos teorijos tyrimas: subjektyvumas, žvilgsnis ir geismas Kristinos Inčiūraitės videofilme „Susitikimas“ (2012)
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2019, 15, p. 83-95
Keywords:
LT
Psichoanalizė; Videomenas; Bracha Ettinger; Jacques Lacan; Kristina Inčiūraitė; Matrica; Matricos teorija; Atmintis.
EN
Psychoanalysis; Video art; Bracha Ettinger; Jacques Lacan; Kristina Inčiūraitė; Matrix; Matrixial theory; Memory.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama psichoanalitinė Matricos subjektyvumo, žvilgsnio ir geismo teorija, suformuluota feministės, klinikinės psichologijos daktarės Brachos Lichtenberg Ettinger. Jos modelis tyrinėjamas lakaniškos psichoanalizės kontekste. Straipsnyje atskleidžiami skirtumai tarp skilusio lakaniško subjekto ir Matricos paradigmos, besiremiančios pliuralumu ir tęstinumu. Teigiama, kad lakoniško subjektyvumo modelio, paremto fundamentalia stoka ir kūniškos tikrovės praradimu, nepakanka specifinei moteriškai patirčiai paaiškinti laiko ir kolektyvinės atminties atžvilgiu, o Matricos teorija suteikia galimybę pozityviai moteriškai identifikacijai ir tolydumui tarp praeities ir dabarties. Matricos modelis taikomas analizuojant šiuolaikinės lietuvių menininkės Kristinos Inčiūraitės videofilmą Susitikimas (2012). Bandoma pagrįsti, kad Susitikimo geismo mechanizmas paremtas Matricos žvilgsniu, leidžiančiu suformuluoti atmintį kaip kuriamą dviejų partnerių, besidalinančių archajišku tikrovės žinojimu, kylančiu iš moters seksualinio skirtumo ir prenatalinės būsenos. Taigi, straipsnyje siekiama įrodyti hipotezę, kad Svetlogorsko miestelio vaizdai videofilme yra tarp dviejų partnerių susiformavę afektyvūs ir besikeičiantys mentaliniai vaizdiniai. Reziumuojama, kad matricos teorija oponuoja klasikinės psichoanalizės falocentrizmui ir leidžia performuluoti subjektyvumą per tęstinumą, atjautą ir gebėjimą reaguoti į Kito traumą, taip sukuriant pozityvų kultūrinį pokytį. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the Matrix theory of subjectivity, gaze, and desire by feminist scholar Bracha Lichtenberg Ettinger. Matrixial framework is explored in comparison to Lacanian psychoanalysis. The essay denotes the differences between split Lacanian model of the subject and Matrixial subjectivity based on plurality and continuity. I argue that Lacanian model which grounds the subject in fundamental lack and loss of corporal reality is insufficient for explaining specifically feminine experience in terms of temporality and collective memory, whereas the Matrix theory provides a conceptual apparatus for positive female identification and alliances between the past and the present. Ettinger’s Matrixial model is applied in the analysis of the 2012 video The Meeting by contemporary Lithuanian artist Kristina Inčiūraitė. I claim that the mode of desire in The Meeting is based on Matrixial gaze, which allows to formulate memory as co-created by two partners who share archaic knowledge of the Real, grounded in common relation to female sexual difference and intrauterine condition. Therefore, the article interprets the imagery of the town of Svetlogorsk in the video as coemerged mental images that affect each of the partners. I conclude that the Matrix theory overcomes the phallocentrism of classical psychoanalysis, allowing to reformulate the subject in terms of connectivity, compassion, and abilities to process Other’s trauma through positive cultural change. [From the publication]

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Anapus signifikanto principo : dekonstrucija, psichoanalizė, ideologijos kritika / Audronė Žukauskaitė. Vilnius : Aidai, 2001. 178 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81026
Updated:
2019-12-15 18:50:54
Metrics:
Views: 39
Export: