Tarp Scilės ir Charibdės (Vilniaus lietuvių teatro sąjudis XIX-XX a. sandūroje)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp Scilės ir Charibdės (Vilniaus lietuvių teatro sąjudis XIX-XX a. sandūroje)
Alternative Title:
Between Scylla and Charybdis (Theatre Movement of Vilnius Lithuanians at the Turn of the 19th and 20th Centuries)
In the Journal:
Menotyra. 2005, Nr. 4 (41), p. 37-40
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parašytas pranešimo tarptautinėje konferencijoje „Vilniaus teatrinė kultūra 1785–1914“ pagrindu. Jis buvo skirtas ir svetimtautei auditorijai, todėl jame daugiau informacinės ir mažiau probleminės medžiagos. Daugelis faktų iš Vilniaus mėgėjų teatro veiklos platesniems sluoksniams nėra žinomi, todėl teko kartoti jau paskelbtus (tik lietuvių literatūroje) duomenis. Mus labiausiai domina Vilniaus lietuvių tautinės mažumos padėtis XIX–XX a. sandūroje, kai neturėta savojo valstybingumo, tačiau gyventa ir kurta Vilniuje, mieste, kuris lietuvių sąmonėje funkcionavo kaip sostinė. Teatro pradų susiformavimas daugiataučio Vilniaus kultūrinėje dirvoje, rusiškoje bei lenkiškoje terpėje, tebelieka tolimesnių tyrinėjimų objektas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Teatras; Draugijos; Tautiškumas.

ENThe article is based on the presentation at the international conference, “Vilnius’ theatrical culture in the period 1785–1914”. It was aimed at a foreign audience and therefore contains more informational and less problematic material. Many facts about the work of Vilnius amateur theater are not known to the broader audience, so it was necessary to repeat the facts that have already been published (only in Lithuanian). We are mostly interested in the situation of the minority at the turn of the 20th century – Vilnius Lithuanians, who did not have their own statehood but lived and worked in Vilnius, which in their consciousness functioned as the capital. The formation of theater foundations in the multicultural city of Vilnius and on its cultural stage, in the Polish and Russian environments, remains an object of further investigation. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Atsiminimai ir mintys / Kazys Grinius. Marijampolė : Piko valanda, 2006-2016. 4 t. (300, 304, 335, 343 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/810
Updated:
2018-12-20 23:04:15
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: