Music in TEFL: from joint evolutionary pathways to current integration issues

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Music in TEFL: from joint evolutionary pathways to current integration issues
Alternative Title:
Muzika anglų kaip svetimos kalbos mokyme: nuo evoliucinių bendrumų link šiuolaikinių integruoto mokymo aspektų
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2018, Nr. 10 (2), p. 288-298
Summary / Abstract:

LTKalba ir muzika – dvi skirtingos kongnityviojo pažinimo sritys, tačiau jos turi ir esminių panašumų. Šiame straipsnyje tiriami kalbos ir muzikos panašumai atsižvelgiant į įvairius požiūrius, ankstesnius šiose srityse atliktus tyrimus. Pirma, evoliucinėje eigoje besiformuojant dviem skirtingoms sritims aptinkama daug įrodymų apie kalbos ir muzikos ištakų bendrumą. Žvelgiant toliau, pastebima, kad ir muzika, ir kalba savo garsine ar struktūrine hierarchija apibūdinamos bendromis charakteristikomis. Be to, kalba ir muzika artimos ir kognityvios sąmonės bei neurologijos srityse. Taip pat svarbus argumentas – šių žmogiškųjų išraiškos potencialų integravimas sėkmingai taikomas mokant. Tyrėjai pateikė pozityvias išvadas apie savo atliktų eksperimentų ir muzikos poveikio formuojant kognityviąją sąmonės sritį ir ypač kalbos gebėjimus taikant muziką kaip mnemoninę priemonę tyrimų išdavas. Atskiros didaktinės mokyklos ir teorijos apie mokymosi stilių, išmanumų ir gebėjimų įvairovę išskiria mokymą muzikos priemonėmis ir įvardija muzikinį mokymosi stilių tarp kitų mokymosi stilių. Pastebėtas ir plačiai aptariamas itin sėkmingas muzikos, ir ypač jos tarimo, taikymas. Šiame straipsnyje taip pat siekiama išmatuoti muzikos įtaką siekiant įsisavinti kalbas ir pažymėti skatinantį muzikos mokymo metodo poveikį fonetiniam anglų šnekamosios kalbos formavimui tarptautinėse studentų grupėse mokantis ASK. Pastebėta, kad tiriamieji pagerino gebėjimus atpažinti ir atkartoti skubiai kintančius tikslinius garsus, kirčius ir balsių redukciją mokydamiesi su muzika. [Iš leidinio]

ENLanguage and music are two distinct cognitive domains, but seem to possess substantial similarities. This article investigates these similarities from different perspectives and looks at previous research on the topic. First, there is strong evidence on the evolutionary pathways of the two domains to support the claim that both language and music evolved from the same precursor. Language and music also share a number of features at the level of sound and hierarchical structure. Furthermore, they are interrelated in terms of cognition and neurology. Finally, the integration of these two areas has been successfully put forward in education. A number of scholars have reported positive results in their studies and research on the impact of music on the formation of cognitive and language skills in particular, with an emphasis on music as a mnemonic tool. Several didactic trends and theories on distinct learning styles, intelligence and aptitudes also favour a musical approach and discuss the musical learner among other types. Highly applicable benefits of music integration have been noted and extensively reported on in the development of English as a foreign language (EFL), with a focus on pronunciation. This paper also aims to test the influence of music on language acquisition and reports a positive transfer of musical instruction to particular phonetic aspects of English speech among a cohort of international EFL students. The subjects in this group improved their ability to distinguish between and produce rapidly changing target sounds, stresses and vowel reduction when they were treated with music. [From the publication]

ISSN:
2029-2236, 2029-2244
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80927
Updated:
2019-12-12 08:48:51
Metrics:
Views: 7
Export: