Pedagogų kvalifikacinės kategorijos įtaka vaikų metaforinio mąstymo diagnostikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogų kvalifikacinės kategorijos įtaka vaikų metaforinio mąstymo diagnostikai
Alternative Title:
Influence of pedagogues’ qualifications category on the diagnostics of children’s metaphorical thinking
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 69, p. 132-136
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis rengimas / Vocational training; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSpartaus žinių visuomenės kūrimo procese nuolatinis mokymasis tampai galo svarbia kiekvieno visuomenės nario saviraiškos prielaida. Susiformuoti nuolatine saviugdos poreikį gali padėti tikslingai organizuotos tęstinės studijos, kurios pedagogams svarbios naujų vaidmenų ir kompetencijų įgijimui bei ugdymui. Straipsnyje analizuoja kiek pedagogų turima kvalifikacinė kategorija gali prognostiškai paveikti mokinių perkeltino prasmės supratimo rezultatus. Siame tyrime patarlės pristatomos kaip viena iš metaforini» mąstymo raiškos formų bei kaip metaforinio mąstymo diagnozavimo ir lavinimo instrumenti Tyrimo rezultatai rodo, jog egzistuoja ryšys tarp pedagogų turimos kvalifikacinės kategorijo ir jų pateikto prognostinio mokinių patarlių supratimo vertinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kvalifikacinė kategorija; Metaforinis mąstymas; Mąstymo diagnostika.

ENIn the process of rapid development of knowledge society the continuing learning is becoming a very important precondition for self-expression of every member of the society. Forming of the need for continuing education may be assisted to purposefully organised continuing studies which are important for pedagogues in terms of acquirement and development of new roles and competencies. The article analyses to what extent the pedagogues’ qualifications category may prognostically influence the results of perceiving metaphorical figurative sense by pupils. The research introduces proverbs as one of the forms for the expression of metaphoric thinking and as instruments for the diagnostics and development of metaphoric thinking. The findings of the research prove the existence of the relation between the pedagogues’ qualifications category and their assessment of pupils’ prognostic perception of the proverbs.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Metaforinio mąstymo lavinimas patarlėmis pradinėse klasėse : disertacija / Daiva Grabauskienė. Šiauliai, 2000. 154 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8089
Updated:
2018-12-20 22:57:43
Metrics:
Views: 23
Export: