Kleofo Jurgelionio laiškai Valerijai Tysliavienei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kleofo Jurgelionio laiškai Valerijai Tysliavienei
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 186-232
Keywords:
LT
Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Juozas Tysliava; Kleopas / Kleofas Jurgelionis; Laiškai / Letters; Periodika; Poezija / Poetry; Ray Jurgen; Valerija Tysliavienė.
EN
Immigrants; Periodicals.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Klaipėdos universiteto bibliotekoje saugomi lietuvių poezijos modernizatoriaus, literatūros kritiko, vertėjo, periodinių leidinių redaktoriaus, publicisto, advokato Kleopo Jurgelionio (1886–1963; Kleofas Jurgelionis, JAV – Ray Jurgen) laiškai Valerijai Tysliavienei (1914–1984), kuri 1938–1940 m. buvo jo, laikraščio „Tėvynė“ redaktoriaus, sekretorė. Laiškai (1949–1961) labai turiningi, juose dalykinės temos gausiai perpintos kurtuazija. Straipsnio objektas – K. Jurgelionio laiškų V. Tysliavienei temos. Atsižvelgiant į K. Jurgelionio gyvenimo ir kūrybos tyrimus, KUB RSS saugomą archyvą, leidinius, išsikeliamas dvejopas šio straipsnio tikslas – aptarti K. Jurgelionio laiškų V. Tysliavienei turinį, išnagrinėti poezijos rankraščius ir jų publikacijas tekstologiniu aspektu. Pirmiausia straipsnyje apžvelgiami bendrieji laiškų bruožai, vėliau nagrinėjama laiškų tematika. Laiškų interpretacijai pasitelkiama kita, kartu saugoma medžiaga: dešimtis poeto laiškų kitiems asmenims; žmonos Henriettos Jurgen laiškas V. Tysliavienei; keletas poeto eilėraščių; straipsnių rankraščių, atskleidžiančių naujų detalių apie jo gyvenimą ir kūrybos ištakas, apie ryšius su JAV lietuviais, Lietuvių rašytojų draugijos (JAV) veiklą, laikraščio „Vienybė“ leidimo užkulisius, išeivijos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą ir pan.; taip pat – „Vienybės“ archyvo, JAV lietuvių periodinių leidinių pluoštas. [Iš leidinio]

ENThe article examines the letters of Kleofas Jurgelionis (1886–1963; Kleopas Jurgelionis, USA – Ray Jurgen), who was a moderniser of Lithuanian poetry, a literary critic, a translator, an editor of periodicals, publicist and lawyer, to Valerija Tysliavienė (1914–1984), who from 1938 to 1940 was a secretary of his newspaper “Tėvynė”, preserved at the Klaipėda University Library (KUB RSS). These letters (1949–1961) are very rich in content, in them the subject themes are abundantly weaved with courtship. This article discusses the topics of Jurgelionis’s letters to Tysliavienė. Taking into account the reasearch into Jurgelionis’s life and creative works and the KUB RSS archive and publications, this article sets out a twofold purpose: to discuss the content of Jurgelionis’s letters to Tysliavienė and to discuss poetry manuscripts and their publications with a textological lens. First of all, this article discusses the general features of the letters, then the article touches upon the dominant topics in the letters. Another, co-stored material is used for interpreting the letters: dozens of letters from the poet to other people; a letter from Henrietta Jurgen, his third wife, to Tysliavienė; several poetry poems; manuscripts of articles revealing new details about his life and the origins of his creative work, his relationship with the Lithuanians in the USA, the activities of the Lithuanian Writers’ Society (USA), the behind the scenes look at the operations at the newspaper “Vienybė”, the cultural and social life of the emigrants, etc.; as well as a bundle of the American Lithuanian periodicals from the archive of “Vienybė”. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v24i0.1914
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80795
Updated:
2020-10-19 09:02:16
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: