Senosios raštijos ir šiuolaikinių literatūros teorijų dialogas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios raštijos ir šiuolaikinių literatūros teorijų dialogas
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 25-48
Keywords:
LT
Raštijos ir literatūros santykis; Naujasis istorizmas; Lietuvių literatūra, senoji; Senoji Lietuvos raštija; Senosios literatūros tyrimai Lietuvoje.
EN
Modern literary theory; Ancient literature of Lithuania; Relation between writings and literature; New historicizm; Studies of ancient literature in Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos sąsajos tarp šiuolaikinių literatūros teorijų (einančių po Naujosios kritikos) pamatinių konceptų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos raštų bei jos kultūrinės praktikos aprašymų. Remiantis teorinėmis prielaidomis (tokiomis kaip istoriškumo svarba literatūrologijai, analizės objekto išplėtimas ir kt.) bei pateikiant pavyzdžių iš naujausių studijų apie Lietuvos senąją raštiją, susitelkiama į tai, kaip modernios teorijos supranta literatūrą, jos ryšius su kitais diskurso tipais, kaip įtraukia kultūrinius, socialinius, politinius aspektus, kaip traktuoja estetinę/literatūrinę vertę bei kitus „tradicinius“ literatūrologinio nagrinėjimo rakursus. Apibendrinama, jog šiuolaikinės teorinės prieigos galėtų būti itin naudingos LDK tekstų tyrimams, ypač plati literatūros samprata bei sistemiškas, integruojantis požiūris į kultūrinius reiškinius. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the links between key concepts of contemporary literary theories, which emerged after the New criticisms, and writings and description of cultural practices of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). Om the basis of theoretical assumptions, such as importance of historicity to literary research, extension of analysis object, and by providing examples from the most recent studies of the old Lithuanian writings, the author focuses on how modern theories understand literature, its relations with other types of discourse, how it includes cultural, social, political features, how it interprets aesthetic/literary value and other “traditional” angles of literary research. The author summarizes that contemporary theoretical approaches could be especially useful in research of GDL texts, it is especially true in the case of extensive concept of literature and systemic, integrating attitude towards cultural phenomena.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Folkloras kaip naujas kultūrinis tekstas / Bronė Stundžienė. Tautosakos darbai. 2008, 35, p. 25-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8074
Updated:
2018-12-20 23:10:55
Metrics:
Views: 48    Downloads: 1
Export: