Karinių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karinių / prievartinių misijų veiklos metodų problema baltų regione
Alternative Title:
Military / Forcible Mission Methods of Activities in the Baltic Regions
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/2, p. 5-28
Keywords:
LT
10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Suomija (Finland); Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology.
Summary / Abstract:

LTIstoriografijoje karinės / prievartinės misijos tapatintos su užkariavimais ir Kryžiaus karais, tačiau aiškėja, jog vadinamosiose taikiose misijose būta prievartos, kurią vykdė „savas“ valdovas su misionierių pagalba. Vykdant prievartos akciją prieš būsimus ar esamus konvertitus misionieriaus santykis su prievarta grįstas dvejopai: a) misionierius tampa socialinės prievartos įrankiu „savo“ valdovo misijų politikoje pavaldinių atžvilgiu; b) misionierius tampa socialinės ir politinės prievartos įrankiu užkariautojo vykdomoje misijų politikoje pavergtų konvertitų atžvilgiu. Schwertmission terminu apibūdintina socialinė prievarta, vykdoma „savo“ valdovo pavaldinių atžvilgiu ir politinė – socialinė užkariautojų prievarta. Taip terminas netapatintinas su užkariavimu ar Kryžiau karais, kurie nėra misijų sudėtinė dalis. Todėl karinių / prievartinių misijų terminas yra netikslus. Lietuvos christianizacijos kontekste vyko „savo“ valdovo socialinė prievarta ir karas su kryžiuočiais. Visų kitų baltų genčių christianizacijos kontekste vyko arba socialinė (ankstyvesniu laikotarpiu), arba politinė – socialinė (vėlesniu laikotarpiu) prievarta, kur misionieriai buvo šios prievartos dalyviai.Reikšminiai žodžiai: Baltijos regionas; Baltų gentys; Krikščioniškos (kalavijo) misijos; Christianizacija.

ENIn historiography, military/forcible missions were compared with conquests and crusades. It also revealed that there had been violence in so-called peaceful missions, which had been used by the “own” ruler and missionaries. Missionaries’ violence against former or present converts was justified by two arguments: a) a missionary was a tool of social violence in the “own” ruler’s mission policy towards subordinates; b) a missionary was a tool of social and political violence in the conqueror’s mission policy towards subjected converts. The term “Schwertmission” was used to refer to social violence against the “own” ruler’s subordinates as well as conquerors’ political and social violence. This term was not used to refer to conquests or crusades that were not part of missions. Therefore, the term of military/forcible missions is not definite. The “own” ruler’s social violence and war against the crusaders occurred in the context of christening of Lithuania. Either social (in the earlier period) or political and social (in the later period) violence, which involved missionaries, was observed in the context of christening of all the other Baltic tribes.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8072
Updated:
2018-12-17 11:50:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: