Profesijos pasirinkimas ir pažangios technologijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesijos pasirinkimas ir pažangios technologijos
Alternative Title:
Choosing a profession and advanced technologies
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 67, p. 30-36
Keywords:
LT
Karjera / Career.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami profesinės karjeros klausimai, pateikiama savarankiško profesijos pasirinkimo testo programa. Ji labai aktuali aukštesniųjų klasių moksleiviams renkantis profesiją. Jiems reikėtų žinoti, kaip jų asmeninės savybės dera su pasirenkama profesine aplinka. Savarankiškas (subjektyvus) profesijos pasirinkimo tyrimas tampa socialinės sąveikos įvaldymo strategija. Tai — pagrindinė profesinės karjeros planavimo dalis. Jei asmuo, rinkdamasis profesiją, priima teisingą sprendimą, tai jis galės valdyti karjeros procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesinė karjera; Profesijos pasirinkimas; Profesinis identifikavimas; Savarankiškas profesijos pasirinkimo tyrimas.

ENThe article deals with the issues of professional career and presents the programme with the test for the independent choosing of profession. The programme is especially relevant for high school pupils in choosing the profession. They should be aware of how their personal qualities match with the chosen professional environment. The independent (subjective) research of choosing the profession becomes the strategy of making oneself master of social interaction. This is the main element of planning the professional career. If a person in choosing his/her career makes the right decision, he/she will be able to manage his/her career process.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Karjeros samprata pedagogo darbe / Aldona Palujanskienė, Albinas Pugevičius. Pedagogika. 2004, 70, p. 143-148.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8070
Updated:
2018-12-17 11:09:49
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: