Rietavas. Bažnyčia miesto kompozicijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rietavas. Bažnyčia miesto kompozicijoje
Keywords:
LT
19 amžius; Rietavas; Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTDabartinė Rietavo bažnyčia pietiniame aikštės šone stovi visai ar beveik toje pačioje vietoje, kurioje dar 1529–1531 m. iškilo pirmoji medinė bažnyčia. Tuo metu buvusiame Rietavo miestelyje bažnyčia greičiausiai pastatyta turgaus aikštėje. Tad visos vieną kitą iki XIX a. vidurio keitusios medinės bažnyčios, nors ir skyrėsi gabaritais bei architektūra, turėjo nemažą reikšmę miestelio, o ypač jo centro ir aikštės, kompozicijai. Tarp 1835 ir 1850 pertvarkant miestelio centrą pagal klasicistinės architektūros ir urbanistikos principus, buvo pareguliuotos kai kurios esamos, nutiestos naujos gatvės. Senosios bebokštės medinės bažnyčios vietoje 1853–1862 m. pastatytos dabartinės mūrinės reikšmė miestelio architektūrai padidėjo ne vien dėl gerokai didesnių gabaritų ir bokštų, bet ir dėl fiksuotos vietos pertvarkytų gatvių atžvilgiu. Naujoji bažnyčia tapo reikšminga miestelio dominante, sustiprino jo poveikį apylinkės kraštovaizdžiui. Miestelio centro klasicistinė kompozicija buvo sunaikinta pokaryje, kai panaikinus Centrinę (Turgaus) gatvelę, jos vietoje buvo pastatytas dviaukštis rajono komunistų partijos komiteto pastatas. Dėl to sumažėjo ir bažnyčios vaidmuo miesto architektūroje.Reikšminiai žodžiai: Rietavas; Urbanistika.

ENThe presently existing church of Rietavas stands in the Southern side of the town square almost in the same spot, where the first wooden church was built as far as in 1529–1531, most likely in the marketplace square. Therefore, it can be stated that all the wooden churches, which changed each other till the middle of the 19th century, independently of their size or architecture, had significant importance to the composition of the town, and especially its central part and the square. Between 1835 and 1850, when rearranging the town centre according to the principle of classicist architecture and townscape, certain existing streets were rearranged and some new streets were constructed. The significance of the presently existing stone church, which was built in the place of the previous towerless wooden church in 1853–1862 increased both due to its significantly larger proportions and towers and due to its fixed location in terms of the rearranged streets. The new church became a significant dominant of the town and increased its influence to the landscape of the area. The classicist composition of the town center was destroyed during the post-war times, when, after the demolition of the Central (Marketplace) street, the two-storeyed building of the Communist Party Committee of the district was built, which resulted in the reduction of the role of the church in the architecture of the town.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/807
Updated:
2013-04-28 15:21:59
Metrics:
Views: 23
Export: