Laikraštis Radvilų dvare XVIII a. pirmojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laikraštis Radvilų dvare XVIII a. pirmojoje pusėje
Alternative Title:
The Newspaper in the Radziwiłł estate in the first half of the 18th century
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/1, p. 39-62
Keywords:
LT
Komunikacija; Didikai; Spaudos istorija; Laikraščiai; Apšvieta.
Summary / Abstract:

LTViena iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės modernizacijos proceso, prasidėjusio nuo XVIII a. 3–4-ojo deš. veikiant Apšvietos epochos idėjoms, prielaidų buvo informacijos ir žinių sklaida bajoriškoje visuomenėje. Straipsnyje pirmą kartą istoriografijoje identifikuojami ir apibūdinami rankraštiniai bei spausdinti laikraščiai, skaityti didikų Onos Sanguškaitės–Radvilienės, Mykolo Kazimiero Radvilos „Žuvelės” ir Jeronimo Florijono Radvilos dvaruose Paliesės Bialoje, Slucke, Olykoje, Mire, Nesvyžiuje. Ištirtas Vyriausiame Senųjų aktų archyve Varšuvoje Radvilų archyve saugomas rankraštinių įvairiakalbių laikraščių rinkinys. Pristatytas “Particularia Cudzoziemskie” ir išskirti kiti tęstiniai laikraščiai. Apibūdinti redaktorių darbo ypatumai. Identifikuota keletas naujienas siuntusių asmenų: J. Rubinkowski, A. Cichocki, A. Gibes, M. Reškė, W. Włoszkiewicz, B. Kaliski, J. Mogilnicki, J. Kahlen ir kt. Remiantis laiškais nustatyta, kad Radvilos prenumeravo visoje Europoje populiarią ir patikimą periodinę spaudą, leistą daugiausia Olandijoje: „Gazette d’Amsterdam”, “Gazette d’Utrecht”, „Nouvelles extraordinaires de divers endroits” (vadintas „Gazette de Leyde”), „L’epilogueur”, „Le Demosthene”, „Mercure historique et politique” ir kt. Taip pat “Neue Leipziger Zeitung von gelehrten Sachen” (Saksonija), “Breslauer Zeitung”, “Hamburger Korrespondent” ir Varšuvoje leistus savaitraščius „Kurjer Polski”, „Uprzywileiowane wiadomosci z cudzych kraiow”, „Gazety Polskie”. [Iš leidinio]

ENOne of the preconditions for the process of modernising the Grand Duchy of Lithuania, which started in the 3rd – 4th decades of the 18th century under the impact of the ideas of the Enlightenment epoch, was dissemination of information and knowledge in the noble society. The article, for the first time in historiography, identifies and characterises manuscript and printed newspapers that were read in the estates of the noblemen Ona Sanguškaitė– Radziwiłł, Nicholaus Kazimerz Radziwiłł “The Fish” and Jeronimas Florijonas in Paliesė Bialoj, Sluck, Olyk, Mire and Nesvyžius. A collection of manuscript multilingual newspapers in the Radziwiłł archive stored in the Warsaw Central Archive of the Ancient Acts was investigated. The Particularia Cudzoziemskie is presented and other continuous newspapers are distinguished. Peculiarities of editors’ work are characterised. Some persons who sent information are identified: J. Rubinkowski, A. Cichocki, A. Gibes, M. Reškė, W. Włoszkiewicz, B. Kaliski, J. Mogilnicki, J. Kahlen and others. On the basis of letters it was established that the Radziwiłł subscribed to the periodicals that were popular and reliable all over Europe and were mainly printed in Holland: the Gazette d’Amsterdam, Gazette d’Utrecht, Nouvelles extraordinaires de divers endroits (referred to as Gazette de Leyde), L’epilogueu”, Le Demosthen, Mercure historique et politique and others. Also Neue Leipziger Zeitung von gelehrten Sachen (Saxonia), Breslauer Zeitun”, Hamburger Korrespondent and weeklies published in Warsaw Kurjer Polski, Uprzywileiowane wiadomosci z cudzych kraiow, Gazety Polskie.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8066
Updated:
2018-12-17 11:50:21
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: