Nauja studija apie lotyniškąją XVI-XVII a. LDK literatūrą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nauja studija apie lotyniškąją XVI-XVII a. LDK literatūrą: recenzija
Alternative Title:
A New Study About the Latin Literature of the Grand Duchy of Lithuania of XVI-XVII Century
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2006, 21, p. 345-361
Recenzuojama knyga: Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas / Skirmantė Šarkauskienė ; Vilniaus universitetas. Kauno humanitarinis fakultetas Kaun 189 p
Summary / Abstract:

LTSkirmantės Šarkauskienės knyga, skirta lotyniškajam XVI–XVII a. epitalamijui, yra pirmas išsamus šio žanro poezijos mokslinis tyrimas, nauja medžiaga papildantis LDK Renesanso ir Baroko literatūros ir kultūros istoriją. Šios studijos pirmame skyriuje pateikiama nuosekli epitalamijo žanro raidos analitinė retrospektyva, pradedant nuo ankstyviausių žanro raiškos požymių, esančių Homero Iliadoje, atskleidžiant romėnų autorių, taip pat ir Vėlyvosios Antikos kūrėjų, epitalaminių kūrinių ypatumus, analizuojant Viduramžiais vykusius žanrinius kitimus. Kiti du knygos skyriai skirti LDK XVI ir XVII a. epitalaminei kūrybai. XVI a. epitalamijai analizuojami remiantis Jono Visliciečio poemoje Prūsų karas esančiu epitalaminiu fragmentu, Stanislovo Košutskio, Adomo Šrėterio, Petro Roizijaus, Jono Radvano ir kitų autorių epitalamijais, taip pat Vilniaus akademijos studentų rinkiniu. Pažymėtina, kad bene pirmą kartą į literatūrinę apyvartą įvesti Mažosios Lietuvos autorių epitalamijai. XVII a. vykusi žanro raida pristatoma plačiai aptariant Sarbievijaus epitalamijus. Ryškūs žanrinės formos pokyčiai pastebėti Akademijos aplinkoje sukurtuose naujos struktūros epitalamijuose. Randasi naujas, tačiau greitai populiarėjantis vestuvėms skirtų kūrinių tipas – prozinės panegirikos. Šiame skyriuje taip pat aptarti Kazimiero Vijūko-Kojalavičiaus, Mykolo Odineco, Adomo Sulinskio epitalaminiai kūriniai. Nežiūrint kai kurių šios knygos parengimo trūkumų – tai vertinga mokslinė studija, įdomi ir literatūros istorikams, ir akademiniam jaunimui, inspiruojanti tolesnius LDK senosios literatūros tyrimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studija; Lotyniškasis epitalamijas; Senoji literatūra; Antikinis epitalamijas; Mitologinis epitalamijas; Retorinis-panegirinis epitalamijas; Religinis epitalamijas; Panegirikos.

ENDedicated to the Latin epithalamium of 16-17th c., S. Šarkauskienė’s book is the first detailed scientific research of this genre of poetry, supplementing the history of Renaissance and Baroque literature and culture of the Grand Duchy of Lithuania. The first section presents consistent analytical retrospective of the development of epithalamium, starting from the earliest elements of this genre present in Homer’s Iliad, revealing the features of epithalamic works of Roman and late Ancient authors and analysing genre variations during the Middle Ages. Other parts centre on epithalamic works of the Duchy of 16th-17th c. Epithalamia of 16th c. are analysed in the light of epithalamic fragment present in the poem Prussian War by J. Vislicietis, epithalamia of S. Kossucki, A. Schretter, Pedro Ruiz de Moros, J. Radvanas and others, including the set by the students of Vilnius Academy. It was possibly the first time the literature was introduced with epithalamia by the authors representing Minor Lithuania. Development of this genre in 17th c. is disclosed by broad overview of Sarbiewski’s epithalamium. Striking genre changes were conspicuous in the epithalamia of new structure, created in the environment of the Academy. The rise is given to the new, rapidly evolving type of wedding poetry, namely prosaic panegyric. This part discusses also the epithalamic works of K. Vijūkas-Kojalavičius, M. Odinec and A. Sulinski. The drawbacks of this book still make this scientific research valuable to literature historians, academic youth and inspires further research of literature of the Duchy.

ISBN:
9955-03-203-0
ISSN:
1822-3656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8062
Updated:
2018-12-17 11:50:20
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: