Aleksandras Dambrauskas-Jakštas - etikas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aleksandras Dambrauskas-Jakštas - etikas
Alternative Title:
Aleksandras Dambrauskas-Jakštas – ethics expert
In the Journal:
Pedagogika. 2004, 71, p. 41-44
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTPranešimo pagrindu parengtame straipsnyje apžvelgiamos tarpukario laikų lietuvių filosofo Aleksandro Dambrausko – Jakšto pažiūros. Ribota straipsnio apimtis neleido visapusiškai atskleisti jo pažiūrų, todėl apsistota tik prie tų jam ypač aktualių problemų, kurios buvo jo pasaulėžiūros pagrindas. Viena iš tokių problemų – mokslo ir tikėjimo suderinamumo problema. Šią problemą lietuvių neotomistas traktavo ne tik kaip mokslinę, bet ir kaip dorovinės bei pasaulėžiūros. Ypač daug dėmesio A. Dambrauskas – Jakštas skyrė etikai. Etika buvo ir jo pagrindinės intelektualinės veiklos objektas. Jis stengėsi „visa atnaujinti Kristuje“, nes manė, jog tarp mokslo ir tikėjimo nėra jokių prieštaravimų, išskyrus tik kai kurių mokslininkų išankstinį ideologinį angažuotumą bei iš to išplaukiantį jų pažiūrų tendencingumą, grindžiamą priešišku jų požiūriu į tikėjimą. Straipsnyje šios A. Jakšto intelektualinės pastangos bei pasiekti rezultatai vertinti nevienareikšmiškai. Akivaizdu, kad A. Dambrauskas – Jakštas atliko svarbų vaidmenį intelektualiniame tarpukario Lietuvos gyvenime. Jis taip pat yra ir vienas iš tų filosofų, kuriuos galime laikyti profesionaliosios krikščioniškosios lietuvių filosofijos ir etikos atstovais. [Iš leidinio]

ENIn this article, prepared on the basis of presentation, the author surveys views of inter-war period Lithuanian philosopher Aleksandras Dambrauskas – Jakštas. Article constraints prevented the author from thorough discussion of his attitudes, for this reason only a number of especially relevant issues, which constitute a basis of his worldview, are discussed. One of such issues is the problem of reconciling science and faith. This problem was interpreted by Lithuanian neo-tomist not as scientific, but as a moral and worldview problem. A. Dambrauskas – Jakštas devoted a lot of attention to ethics. Ethics also happened to be the object of his main intellectual activities. He aimed to “renew everything in Christ”, because he believed that there is no contradiction between science and faith, except for prior ideological bias of certain scientists and resulting biased opinions, determined by their hostile attitude towards faith. In the article, these intellectual efforts of A. Jakštas and achieved results are given a mixed assessment. It is obvious that A. Dambrauskas – Jakstas played an important role in intellectual life in Lithuania of inter-war period. He also is one of the philosophers, who can be treated as representatives of professional Lithuanian Christian philosophy and ethics.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8049
Updated:
2018-12-17 11:20:53
Metrics:
Views: 12
Export: